zoeken op deze pagina Aantekening toevoegen
Inhoud actueelIn dit gedeelte zijn alle titels opgenomen uit de onderdelen wetgeving, beleid en praktijkinformatie. De titels zijn per onderwerp/subonderwerp gerangschikt. Kent u de titel gebruik dan de verrekijker of 'Ctrl+F'. Typ daarna (een deel van) de titel in.   Uitleg over deze pagina

Overige overzichten
 • Inhoud archief


 • Onderwerpen
 • Afval
 • Agrarisch
 • Algemeen
 • Arbeidsomstandigheden
 • Arbeidstijden
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Arbeid & zorg
 • Belastingen
 • Branches
 • Dieren
 • Energie
 • Geluid
 • Gewasbescherming
 • Gezondheid
 • Handhaving
 • Luchtvaart
 • Milieu
 • Natuur
 • Producten
 • Ruimtelijke ordening
 • Stoffen
 • Subsidies
 • Transport
 • Veiligheid
 • Vergunningverlening
 • Visserij
 • Water
 • Woning • Nieuwe overzichten en nieuwe indeling van de inhoudspagina
  RDMG Uitgeverij is al enige tijd bezig met nieuwe software. Vooruitlopend hierop worden de huidige Databanken (Databank Arbo en Databank Milieu) en het programma Wijzigingenopmaat.nl op elkaar afgestemd.
  Dit betekent:
 • Dezelfde onderwerpen in alle programma's (Databank Milieu: Subsidies dan ook bij Wijzigingenopmaat: Subsidies)
 • Dezelfde documenten op dezelfde plek (Bij Databank Milieu een bepaalde wet onder Handhaving - economische delicten dan ook bij Databank Arbo onder datzelfde onderwerp)
 • Actuele inhoudsopgave en de lijst van vervallen wetgeving zijn nu op elkaar afgestemd (zie vorige punt)


  Het Archief bereikt u via de hyperlink rechts boven op deze pagina.
  Onderwerpen en subonderwerpen

  Hoofdonderwerp Subonderwerpen
  Afval
 • afvalverwerking
 • algemeen - praktijk
 • algemeen - wetgeving
 • inzamelaars/verwerkers afval/bedrijfsafval/gevaarlijk afval
 • Agrarisch
 • (glas)tuinbouw
 • landbouw - praktijk
 • landbouw - wetgeving
 • Algemeen
 • administratieve lasten
 • algemeen
 • Arbeidsinspectie - arbomonitor
 • Arbeidsinspectie - jaarplannen
 • Arbeidsinspectie - jaarverslagen
 • Arbeidsinspectie - organisatie
 • arbobalans
 • arbodienst
 • bedrijfshulpverlening
 • bestuursrecht
 • catalogus
 • convenanten
 • onderneming
 • organisaties
 • Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Arbeidsomstandigheden
 • algemeen - beleid
 • algemeen - praktijk
 • algemeen - wetgeving
 • alleenwerken
 • arbeidsongevallen en -veiligheid
 • arbozorg
 • certificatie
 • groepen - deeltijd
 • groepen - disability
 • groepen - kinderen en jongeren
 • groepen - leeftijd
 • groepen - thuiswerk
 • groepen - vakantiewerk
 • groepen - zwanger
 • handhaving
 • intimidatie - agressie en geweld
 • intimidatie - ongewenst gedrag
 • intimidatie - pesten
 • intimidatie - psychosociale belasting
 • intimidatie - seksuele intimidatie
 • preventiemedewerker
 • risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
 • rookvrije werkplek
 • tillen
 • trillingen
 • werken op hoogte
 • Arbeidstijden
 • arbeidsduur
 • beleid
 • handhaving
 • praktijk
 • wetgeving
 • Arbeidsvoorwaarden
 • arbeidsovereenkomst
 • flexwet
 • grensoverschrijding
 • Arbeid & zorg
 • beleid
 • praktijk
 • wetgeving
 • Belastingen
 • farbo
 • Branches
 • aardolie, chemie, kunststof en rubber
 • afbouwsector
 • ambulante handel en detailhandel
 • apotheken
 • architectenbureaus
 • asbest - slopen/verwijderen
 • audiovisuele sector
 • badinrichtingen en zwemgelegenheden
 • bagger
 • bestrating
 • beton
 • beveiliging
 • bibliotheken
 • brandweer
 • callcenters
 • chemische industrie
 • composietenindustrie
 • confectie industrie
 • conserveringsindustrie
 • containers (gegast)
 • contractcatering
 • defensie
 • discotheken
 • duiken
 • energielevering
 • funderingsbedrijven
 • gemeente
 • gevangenissen (justitiële inrichtingen)
 • glasindustrie
 • glaszetten
 • glazenwassers
 • grafimedia
 • grondstoffenwinning
 • grondwerkzaamheden
 • groothandel
 • havens (ontvangstinstallaties) (HOI's)
 • horeca
 • houthandel
 • hoveniers en groenvoorziening
 • industrie
 • industriële reiniging en scheepsonderhoud
 • inspectiediensten
 • installatie- en isolatiebranche
 • kantoor
 • kappers
 • keramische industrie
 • kinderopvang
 • krantenbezorging
 • kunstmestbedrijven
 • kunststof- en rubberindustrie
 • leer- en lederwarenindustrie
 • lichaamverzorging
 • lijmen en kitten
 • magazijn
 • meelverwerking
 • metalektro en metaalbewerking
 • meubel
 • mijnbouw
 • mkb
 • mobiliteitsbranche (= autohandel/autoreparatie/etc.)
 • museum
 • onderhoudsbranche
 • onderwijs
 • onderwijs - bve (beroepsonderwijs en volwasseneducatie)
 • onderwijs - hoo (hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek)
 • onderwijs - povo (primair en voortgezet onderwijs)
 • onderzoeksinstellingen
 • openbaar vervoer
 • orgelbouwers
 • orkesten
 • overheid
 • papier- en kartonindustrie
 • parketleggerssector
 • podiumkunsten
 • politie
 • provincie
 • publieke omroep
 • recreatie
 • rechterlijke organisatie
 • rijksoverheid
 • rijkswaterstaat
 • riolering
 • schilders
 • schoenherstellers
 • schoonmaakbranche
 • sociale werkplaats
 • (sport)hallen
 • spuiterij
 • suiker
 • tandarts
 • tankstations
 • taxi
 • tentoonstelling
 • timmerindustrie
 • transportmiddelenindustrie
 • uitgeverijen
 • uitvaart
 • uitzendbranche
 • verf- en drukinktindustrie
 • verhuisvervoer
 • verzekering
 • vleessector
 • voedingsmiddelen
 • vuurwerkevenementen
 • wasserij-, tapijt- en textielindustrie
 • weg- en waterbouw
 • winkels
 • wonenbranche
 • zakelijke dienstverlening
 • ziekenhuizen
 • ziekenhuizen - academisch
 • zorg en welzijn
 • zorg en welzijn - ambulancezorg
 • zorg en welzijn - geestelijke gezondheidszorg
 • zorg en welzijn - gehandicaptenzorg
 • zorg en welzijn - thuiszorg
 • zorg en welzijn - verpleeg- en verzorgingshuizen
 • zorg en welzijn - welzijn en jeugdhulpverlening
 • Dieren
 • dierverzorging
 • Energie
 • elektromagnetische velden
 • kernenergie - beleid
 • kernenergie - instanties
 • kernenergie - ioniserende straling
 • kernenergie - nucleaire veiligheid
 • kernenergie - opleiding
 • kernenergie - praktijk
 • kernenergie - radioactieve bronnen
 • kernenergie - stralingsbescherming
 • kernenergie - wetgeving
 • kernongevallen
 • optische straling
 • Geluid
 • algemeen - wetgeving
 • lawaai op het werk
 • Gewasbescherming
 • algemeen - praktijk
 • algemeen - wetgeving
 • biocidenverordening (528/2012) (nieuw)
 • biologische agentia
 • Gezondheid
 • alcohol
 • arbeidsomstandigheden
 • asbest
 • bedrijfsarts
 • beroepsziekten - algemeen
 • beroepsziekten - OPS / oplosmiddelen
 • beroepsziekten - RSI
 • blootstelling
 • genderdimensie
 • groen
 • legionella
 • lucht
 • stress
 • veiligheid
 • werkdruk
 • Handhaving
 • economische delicten
 • Luchtvaart
 • algemeen
 • Milieu
 • algemeen - wetgeving
 • Natuur
 • bos
 • Producten
 • aanstekers
 • aërosols
 • algemeen
 • asbest
 • attractie- en speeltoestellen
 • audio-apparatuur
 • beeldschermen
 • beschermingsmiddelen
 • blustoestellen
 • buitenmaterieel
 • containers
 • cosmetische producten
 • drijvende vrijetijdsartikelen
 • drukapparatuur
 • drukapparatuur - keuringen
 • drukapparatuur - vervoerbaar
 • drukvaten
 • elektrische apparaten
 • elektrische apparaten - keuringen
 • fietsen
 • fitness
 • gastoestellen
 • geld
 • heftrucks
 • helmen
 • kinderzitjes
 • kleding
 • klimmaterieel
 • koelinstallaties
 • kranen
 • kranen en heimachinisten - certificatie
 • laserproducten
 • liften
 • liften - certificatie
 • machines
 • machines - keuringen
 • metselplatform
 • productveiligheid - algemeen
 • productveiligheid - chemisch
 • sigaretten
 • speelgoed
 • steigers
 • woninginrichting
 • Ruimtelijke ordening
 • bedrijventerreinen
 • Stoffen
 • algemeen - praktijk
 • algemeen - wetgeving
 • allergene stoffen
 • asbest - certificatie
 • asbest - naleving
 • asbest - overig
 • blootstelling aan chemische, fysische en biologische agentia
 • brand
 • brandstoffen - kwaliteit
 • categorie-indeling
 • chemische agentia
 • EU-GHS
 • gasflessen
 • genetisch gemodificeerde organismen
 • gevarenzinnen
 • grenswaarden
 • kankerverwekkende en mutagene stoffen
 • nanodeeltjes
 • opslag gevaarlijke stoffen
 • overige stoffenlijsten
 • preparaten
 • prioritaire stoffen
 • REACH
 • REACH - jaarrapportages
 • reprotoxische stoffen
 • stoffenlijsten
 • symbolen
 • tankopslag
 • vuurwerk
 • werken met gevaarlijke stoffen
 • Subsidies
 • algemeen - SZW-subsidies
 • asbestslachtoffers
 • Transport
 • algemeen
 • schepen - algemeen
 • schepen - binnenvaart/binnenschepen
 • schepen - koelinstallaties
 • schepen - scheepvaartverkeer
 • schepen - zeevaart
 • spoor - nieuwe spoorwegwet
 • vervoer gevaarlijke stoffen - wetgeving
 • weg - vervoer
 • weg - vervoer gevaarlijke stoffen
 • Veiligheid
 • Chemie-Pack (Moerdijk)
 • deskundigen
 • explosies
 • externe veiligheid
 • Hi-Ex inside air brandblussystemen
 • Odfjell Terminals Rotterdam
 • praktijk
 • rampen en ongevallen - beleid
 • rampen en ongevallen - praktijk
 • rampen en ongevallen - wetgeving
 • signalering
 • veiligheidsregio's
 • Vergunningverlening
 • omgevingsvergunning - praktijk
 • Visserij
 • algemeen
 • Water
 • waterleiding/drinkwater - wetgeving
 • waterschap
 • Woning
 • bouwbesluit 2012
 • bouwplaatsenarbobesluit
 • bouwregelgeving
 • brandveiligheid
 • fatale woningbranden
 • kwarts
 • ongevallenpreventie
 • praktijk - overig
 • stof
 • tillen
 • veiligheid en gezondheid
 • wetgeving • Afval

   Afval - afvalverwerking
  • Projectplan Afvalverwerking (augustus 2007)
  • Projectrapportage Afvalverwerking (2008)
  • Brochure Arbeidsrisico’s in de afvalbewerking en afvalrecycling (mei 2010) (PDF)
   Afval - inzamelaars/verwerkers afval/bedrijfsafval/gevaarlijk afval
  • Eindrapportage Inspectieproject systematische arbozorg bij afvalinzamelbedrijven (april 2002) (PDF)
  • Brochure Arbeidsrisico's in de afvalinzameling (augustus 2008)
  • Projectrapportage Afvalinzameling: Inspecties bij bedrijven in de afvalinzameling op het gebied van de arbeidsomstandigheden (augustus 2009) (PDF)  Agrarisch

   Agrarisch - landbouw - praktijk
  • Brochure STOF: het sluimerende gevaar in de agrarische sector (oktober 1997)
  • Projectverslag Aftak(tussen)assen 2000 (mei 2001) (PDF)
  • Inspectierapport Follow-up Aftak(tussen)assen (2001) (PDF)
  • Verslag inspectieproject loonwerkers 2005 (juni 2006)
  • Factsheet Machineveiligheid in de landbouw (Inspectieresultaten veilig omgaan met machines in het veld) (april 2011) (PDF)
  • Factsheet 99 - Veilig onderhoud in de landbouw (2011) (PDF)
   Agrarisch - landbouw - wetgeving
  • Arbocatalogus (diverse subbranches, bijvoorbeeld pluimveeverwerkende industrie, paardenhouderij, varkenshouderij etc.)  Algemeen

   Algemeen - administratieve lasten
  • Kst. 24036 (2002) Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit
   Algemeen - algemeen
  • Kst. 29279 (2003) Rechtsstaat en Rechtsorde
  • Brochure De PBO in een nieuw jasje (november 1999)
  • Brochure Leiding geven (augustus 2000)
  • Juridische begrippen (januari 2005)
  • Nota Bestuur en bestuurlijke inrichting: tegenstellingen met elkaar verbinden (2011) (PDF)
   Algemeen - Arbeidsinspectie - arbomonitor
  • Rapport Arbo in bedrijf 2006 (arbomonitor) (oktober 2007) (PDF)
  • Rapport Arbo in bedrijf 2005 (arbomonitor) (november 2007) (PDF)
  • Rapport Onderzoek `Arbo in bedrijf 2007` (Een onderzoek naar de naleving van arbo-verplichtingen, blootstelling aan arbeidsrisico’s en genomen maatregelen in 2007) (oktober 2008) (PDF)
  • Rapport Arbo in bedrijf 2010 (september 2011) (PDF)
   Algemeen - Arbeidsinspectie - jaarplannen
  • Jaarplan 2003 Arbeidsinspectie (PDF)
  • Jaarplan 2004 Arbeidsinspectie (PDF)
  • Jaarplan 2005 Arbeidsinspectie (PDF)
  • Jaarplan 2006 Arbeidsinspectie (PDF)
  • Jaarplan 2007 Arbeidsinspectie (PDF)
  • Jaarplan 2008 Arbeidsinspectie (december 2007) (PDF)
  • Meerjarenstrategie Arbeidsinspectie 2008-2011 (december 2007) (PDF)
  • Jaarplan 2009 Arbeidsinspectie (2008) (PDF)
  • Jaarplan 2010 Arbeidsinspectie (2009) (PDF)
   Algemeen - arbobalans
  • Brochure Arbobalans 1999 (februari 2000)
  • Brochure Arbobalans 2000 (november 2000) (PDF)
  • Brochure Arbobalans 2001 (november 2001) (PDF)
  • Brochure Arbobalans 2002 (oktober 2002) (PDF)
  • Brochure Arbobalans 2003 (januari 2004) (PDF)
  • Brochure Arbobalans 2004 (september 2004) (PDF)
  • Brochure Arbobalans 2005 (2006) (PDF)
  • Brochure Arbobalans 2007/2008 (2008) (PDF)
  • Brochure Arbobalans 2009 (2010) (PDF)
   Algemeen - catalogus
  • Beleidsregel arbocatalogi 2010 (Stcrt. 10454, 2010)
  • Handleiding De arbocatalogus (Een nieuw instrument voor arbobeleid) (november 2008) (PDF)
  • Brochure 15 vragen over de arbocatalogus: De arbocatalogus en de nieuwe Arbowet per 1 januari 2007 (januari 2007) (PDF)
  • Brochure Veelgestelde vragen over de arbocatalogus (maart 2007) (PDF)
  • Toelichting Toetsing arbocatalogi door de Arbeidsinspectie (april 2007)
  • Persbericht Subsidie voor arbocatalogus (juli 2007)
  • Brochure De arbocatalogus en de nieuwe Arbowet per 1 januari 2007 (15 Vragen en antwoorden) (2007) (PDF)
  • Brochure De arbocatalogus (De afspraken met de nieuwe Arbowet per 1 januari 2007) (2007) (PDF)
  • Toelichting Uitgangspunten vakcentrales voor opstellen arbocatalogi (2007) (PDF)
   Algemeen - convenanten
  • Kst. 26375 (1999) Arboconvenanten
  • Brochure Arboconvenanten nieuwe stijl; Meer veiligheid en gezondheid op het werk (september 2000)
  • Rapport Arboconvenanten nieuwe stijl: rapportage 1999-2002 (december 2002)
  • Nota Tweede fase convenanten (juni 2003)
  • Toelichting De stappen op weg naar een arboconvenant (januari 2005)
  • Jaarrapportage arboconvenanten 2004 (maart 2005) (PDF)
  • Nieuwsbrief arboconvenanten (maart 2005) (PDF)
  • Rapport De meerwaarde van de arboconvenanten (april 2006) (PDF)
  • Eindrapport Borging van arboconvenanten (juli 2006)
  • Eindrapportage Convenanten: maatwerk in Arbeidsomstandigheden (oktober 2007) (PDF)
   Algemeen - onderneming
  • Wet op de bedrijfsorganisatie (Stb. K22, 1950)
  • Wet op de ondernemingsraden (Stb. 54, 1971)
  • Besluit verstrekking financiële informatie aan ondernemingsraden 1985 (Stb. 151, 1985)
  • Wet op de Europese ondernemingsraden (Stb. 32, 1997)
  • Kst. 28792 (2003) Evaluatie Wet op de ondernemingsraden (WOR)
  • Kst. 28986 (2003) Verzamelwet SZW-wetten AV- en Arboterrein (Wijzigingen in Arbowet, Arbeidstijdenwet, Wet op de bedrijfsorganisatie)
  • Kst. 29818 (2004) Wet medezeggenschap werknemers
  • Kst. 29945 (2004) Invoeringswet Wet medezeggenschap werknemers
  • Kst. 31419 (2008) Wijziging Wet op de bedrijfsorganisatie i.v.m. verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
  • Kst. 31811 (2008) Wijziging aantal wetten Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009)
  • Kst. 32705 (2011) Wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsraden i.v.m. de uitvoering van richtlijn 2009/38/EG van 6 mei 2009 (PbEU 2009, L 122)
  • Kst. 33367 (2012) Aanpassing van de Wet op de ondernemingsraden in verband met wijziging van de financiering van het scholingssyteem voor leden van de ondernemingsraad en enkele andere wijzigingen van deze wet
  • Kst. 33481 (2012) Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met de financiering van de Sociaal-Economische Raad
  • Kst. 33910 (2014) Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en andere wetten in verband met de opheffing van de bedrijfslichamen (Wet opheffing bedrijfslichamen)
  • Kst. 33922 (2014) Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen
  • Interne instructie Arbeidsinspectie Medezeggenschap (mei 2001)
  • Monitor Medezeggenschap Trendrapport 2000-2003 Eindrapport (april 2004)
  • Rapport Vier scenario's voor de toekomst van de medezeggenschap (juli 2006) (PDF)
  • Brochure Wet Harrewijn; informatieplicht voor ondernemer over beloning (september 2006)
  • Eindrapport Naleving van de wet op de ondernemingsraden (Stand van zaken 2008) (juni 2009) (PDF)
  • Onderzoeksrapport Gebruik, niet-gebruik of onderbenutting? (augustus 2009) (PDF)
  • Brochure Medezeggenschap in een onderneming Ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging (september 2009) (PDF)
  • Eindrapport Naleving van de Wet op de ondernemingsraden, stand van zaken 2011 (mei 2012) (PDF)
  • Uitvoeringstoets UWV Financiering SER (juli 2012) (PDF)
   Algemeen - Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Jaarplan 2011 Inspectie SZW in oprichting (2010) (PDF)
  • Jaarverslag 2010 SIOD (2011) (PDF)
  • Jaarplan 2012 Inspectie Sociale Zaken en werkgelegenheid (2011) (PDF)
  • Jaarverslag 2011 Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2012) (PDF)
  • Jaarplan 2013 Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2012) (PDF)
  • Meerjarenplan 2013-2014 Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2012) (PDF)
  • Risicoanalyse Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2012) (PDF)
  • Jaarplan 2014 Inspectie Sociale Zaken en werkgelegenheid (2013) (PDF)
  • Jaarverslag 2012 Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2013) (PDF)
  • Jaaroverzicht Beleidsinformatie SZW 2008-2012 (mei 2013) (PDF)  Arbeidsomstandigheden

   Arbeidsomstandigheden - algemeen - beleid
  • Kst. 25879 (1998) Arbeidsomstandighedenwet 1998
  • Kst. 25883 (1998) Arbeidsomstandigheden
  • Kst. 27091 (2000) Wijziging Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Technische verbeteringen en aanpassingen)
  • Kst. 28986 (2003) Verzamelwet SZW-wetten AV- en Arboterrein (Wijzigingen in Arbowet, Arbeidstijdenwet, Wet op de bedrijfsorganisatie)
  • Kst. 29814 (2004) Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 (deskundige bijstand arbeidsomstandighedenbeleid)
  • Kst. 30552 (2006) Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 i.v.m. het vergroten van de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor het arbeidsomstandighedenbeleid
  • Kst. 30800 XV (2006) Vaststelling begrotingsstaten Ministerie SZW voor het jaar 2007
  • Kst. 31311 (vanaf 2012) Zelfstandig ondernemerschap
  • Kst. 31700 XV (vanaf 2009) Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009
  • Kst. 31811 (2008) Wijziging aantal wetten Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009)
  • Kst. 32123 XV (vanaf 2009) Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010
  • Kst. 32397 (2010) Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet ten aanzien van de risico inventarisatie en evaluatie en enkele technische wijzigingen in deze wet en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht
  • Kst. 33000 XV (vanaf 2012) Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012
  • Kst. 33015 (2011) Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet 2012)
  • Kst. 33207 (2012) Wijziging van de wetgeving op het beleidterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving)
  • Kst. 33400 XV (2012) Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013
  • Kst. 33750 XV (2013) Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2014
  • Kst. 33818 (2013) Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid)
   Arbeidsomstandigheden - algemeen - praktijk
  • Rapport Prioriteiten en strategieën in het arbeidsomstandighedenbeleid in de lidstaten van de Europese Unie (mei 1997)
  • Factsheet nr. 12 Arbeidsomstandigheden en arbeidsgeschiktheid: programma's, praktijken en ervaringen (2001)
  • Interne instructie Arbeidsinspectie Voorlichting, onderricht en toezicht (september 2002)
  • Rapport ‘Arbowet in beeld’ (maart 2004) (PDF)
  • Rapport Tussenevaluatie Arbo Platform Nederland (september 2004) (PDF)
  • Rapport SER adviesaanvraag Evaluatie Arbowet 1998 (oktober 2004)
  • Rapport Trend of Incident: Een verkennend onderzoek naar de relatie tussen organisatie, onderhoud en veiligheid in de procesindustrie (oktober 2004) (PDF)
  • Eindrapport Arbo-informatiebehoeften van werknemers (december 2004) (PDF)
  • Eindrapport Werkgeversmonitor Arbeidsomstandigheden (januari 2005) (PDF)
  • Rapport Kennisinfrastructuur nieuwe arbeidsrisico's (KINA) (februari 2005)
  • Advies Evaluatie Arbowet 1998 (juni 2005)
  • Rapportage 2005/2006: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (augustus 2006)
  • Rapportage Van Den Haag naar de werkvloer (november 2006) (PDF)
  • Interne instructie Arbeidsinspectie Werkplekinrichting (aangepast aan Arbowet 1 januari 2007) (juli 2007)
  • Eindrapportage Veilig koken doe je zo! (2007) (PDF)
  • Brochure De Nieuwe Arbowet (Samen beter aan de slag) (maart 2007)
  • Checklist arbobeleid (mei 2007)
  • Voortgangsrapportage 2006 - 2007: Programma's Arboconvenanten, Versterking Arbeidsomstandighedenbeleid Stoffen en Versterking Arbeidsveiligheid (mei 2007)
  • Interne instructie Handhavingsbeleid Arbeidsomstandighedenwet (december 2007)
  • Rapport Een fundament voor de toekomst; resultaten VASt-project per branche (2008) (PDF)
  • Eindrapport Opbrengstenanalyse VASt-Programma (januari 2008) (PDF)
  • Brochure Arbeidsomstandighedenbeleid (informatie voor werkgevers en werknemers) (januari 2009)
  • Brochure Vinger aan de pols van werkend Nederland (mei 2009) (PDF)
  • Brochure Arbeidsbeleid in Nederlandse bedrijven en instellingen (WEA) (september 2009) (PDF)
  • Basisinspectiemodule Fysieke belasting - Werkplekinrichting (januari 2011) (PDF)
  • Rapport Het Nieuwe Werken’ en de arbeidsrechtelijke regelgeving (maart 2011) (PDF)
  • Eindrapportage Onderzoek naar Zelfregulering op het terrein van arbeidsomstandigheden (november 2011) (PDF)
  • Rapport Kennis over arbeidsomstandigheden: Vraag, aanbod en afstemming) (december 2011) (PDF)
  • Factsheetoverzicht Feitenoverzicht voorjaar 2011 (2011) (PDF)
  • Manifest 100 werkgevers over duurzame inzetbaarheid (2012) (PDF)
  • Bijlage De 8 business cases (bij Manifest) (2012) (PDF)
  • Basisinspectiemodule Fysieke belasting - Werkhouding (februari 2012) (PDF)
  • Rapport Verzuimbedrijven (september 2012) (PDF)
  • Brochure Zelfstandigen en de Arbowet (oktober 2012) (PDF)
  • Notitie Gevolgen Wet Werk en Zekerheid voor werkgelegenheid (november 2013) (PDF)
   Arbeidsomstandigheden - alleenwerken
  • Brochure Besloten ruimten, grote gevaren (juli 1996)
  • Brochure Alleenwerken in geïsoleerde omstandigheden; Extra bescherming is noodzaak (augustus 2005)
   Arbeidsomstandigheden - arbeidsongevallen en -veiligheid
  • Kst. 29239 (2003) Ongeval Amercentrale
  • Kst. 29427 (vanaf 2011) ILO-verdragen
  • Kst. 31200 XVIII (2007) Vaststelling begrotingsstaten begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2008
  • Rapportage onderzoek ongevallen en veiligheid op het werk (mei 2001)
  • Brochure Veiligheid eerst! Veiligheid en ongevallen op het werk (mei 2001/oktober 2002)
  • Factsheet nr. 13 Succesvol management ter preventie van ongevallen (2001)
  • Factsheet nr. 14 Preventie van glij- en struikelpartijen op het werk (2001)
  • Factsheet nr. 19 Ongevallen op het werk in de EU - Statistieken (1998-1999) (2001)
  • Factsheet nr. 20 Hoe arbeidsongevallen terug te dringen (2001)
  • Factsheet nr. 27 Sociaal-economische kosten van arbeidsongevallen (2002)
  • Factsheet nr. 28 Economische evaluatie van de preventie van arbeidsongevallen op bedrijfsniveau (2002)
  • Toelichting Voorkom arbeidsongevallen! (januari 2004)
  • Ongevalsrapport De Marwei (oktober 2004 / maart 2006)
  • Brochure Risico van het vak? Nee, veiligheid heb je zelf in de hand! (2005) (PDF)
  • Brochure Veilig aan het werk: Goede praktijken voor het versterken van de veiligheid(scultuur) in bedrijven (januari 2005)
  • Interne instructie Arbeidsinspectie Afhandeling melding van arbeidsongevallen (mei 2006)
  • Brochure De praktijk van arbeidsveiligheid (Inspiratieboekje ter verbetering van arbeidsveiligheid op de werkvloer) (september 2006)
  • Brochure Tien tips ter verbetering van arbeidsveiligheid op de werkvloer (2006)
  • Rapport Achtergronden Dodelijke en Ernstige Arbeidsongevallen (Op Basis van Afgesloten Ongevalsonderzoeken 2004 en 2005) (mei 2007) (PDF)
  • Rapport Steigerongeval Amercentrale (juni 2007) (PDF)
  • Monitorrapport Achtergronden Dodelijke en Ernstige Arbeidsongevallen (Op Basis van in 2006 Afgesloten Ongevalsonderzoeken) (december 2007) (PDF)
  • Eindevaluatie programma versterking arbeidsveiligheid (juni 2008) (PDF)
  • Rapport Achtergronden Dodelijke en Ernstige Arbeidsongevallen (Op Basis van in 2007 Afgesloten Ongevalsonderzoeken) (december 2008) (PDF)
  • Factsheet nr. 85 Beoordeling, uitschakeling en sterke vermindering van beroepsrisico's (Samenvatting van een rapport van het agentschap) (2009)
  • Uitvoeringsplan voor het Actieplan Arbeidsveiligheid (januari 2010) (PDF)
  • Factsheet nr. 95 Samenvatting van het rapport over economische stimulansen voor het verbeteren van de veiligheid en gezondheid op het werk: een onderzoek vanuit het Europese perspectief (2010)
  • Rapportage ILO-Verdrag 121 (PDF)
  • Brochure Zelfinspectie Voorkom Ongevallen (Benieuwd hoe veilig uw bedrijf is?) (2011) (PDF)
  • Inspectierapport ongevallen (Voorkomen van ongevallen in kleine bedrijven) (november 2011) (PDF)
  • Rapport Klimongeval Cornwall (november 2012) (PDF)
   Arbeidsomstandigheden - arbozorg
  • Factsheet nr. 26 Managementsystemen voor veiligheid en gezondheid op het werk in de lidstaten van de Europese Unie (2002)
  • Toelichting NPR 5001: Model voor een arbomanagementsysteem (2005)
  • Toelichting Arbomanagement volgens OHSAS 18001 (april 2009)
  • Toelichting Certificatie van arbomanagementsystemen conform OHSAS 18001 (mei 2009)
  • Rapport Certificeren arbozorg, meer dan papier! (Een onderzoek naar de certificering van arbodiensten en deskundigen, en de invloed hiervan op de kwaliteit van de toetsing van de RI&E) (juni 2013) (PDF)
  • Rapport Arbozorg in Nederland (juli 2013) (PDF)
   Arbeidsomstandigheden - groepen - deeltijd
  • Verdrag betreffende deeltijdwerk (Trb. 125, 2000)
   Arbeidsomstandigheden - groepen - disability
  • Brochure: (Dis)ability Management: tegelijkertijd werken aan preventie én reïntegratie (augustus 2004)
   Arbeidsomstandigheden - groepen - leeftijd
  • Kst. 26880 (1999) Wet verbod op leeftijdsdiscriminatie bij de arbeid
   Arbeidsomstandigheden - groepen - thuiswerk
  • Verdrag betreffende thuiswerk (Trb. 25, 2001)
  • Kst. 28436 (2002) Verdrag betreffende thuiswerk 1996
  • Evaluatieverslag Thuiswerk in de grafische industrie, textiel industrie en metaalprodukten industrie (juni 2001) (PDF)
   Arbeidsomstandigheden - groepen - vakantiewerk
  • Brochure Vakantiewerk 2013 (De genoemde bedragen gelden vanaf 1 juli 2013) (mei 2013) (PDF)
   Arbeidsomstandigheden - groepen - zwanger
  • Richtlijn 92/85/EEG inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie (tiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)
  • Kst. 31732 (2008) Subsidiariteitstoets van het voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 92/85/EEG (COM(2008)637def)
  • Brochure Brandweerwerk en zwangerschap (september 1999)
  • Brochure Zwangerschap (veilig werken en verlof) (februari 2009)
  • Basisinspectiemodule Zwangerschap & Werk (2012) (PDF)
   Arbeidsomstandigheden - intimidatie - agressie en geweld
  • Kst. 28684 (vanaf 2007) Naar een veiliger samenleving
  • Brochure Agressie en geweld op de werkplek (mei 1995)
  • Factsheet nr. 24 Geweld (agressie) op de werkplek (2002)
  • Interne instructie Arbeidsinspectie Agressie en geweld (februari 2005)
  • Quick Scan Aard en omvang agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak (juli 2007) (PDF)
  • Onderzoeksrapportage Ongewenst gedrag besproken (Ongewenst gedrag tegen werknemers met een publieke taak) (september 2007) (PDF)
  • Voortgangsrapportage actieprogramma 'Aanpak van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak' (november 2007) (PDF)
  • Programma Veilige publieke taak 2007 - 2011 (november 2007) (PDF)
  • Publicatie Agressie en geweld: Waar let de Arbeidsinspectie op? (februari 2010)
  • Rapport Resultaten van het toezicht van de Arbeidsinspectie in 2010 op het terrein van agressie en geweld in de publieke sector (2010) (PDF)
  • Factsheet Agressie en geweld in de publieke sector, Inspectieresultaten agressie en geweld bij de keten van werk en inkomen (maart 2011) (PDF)
  • Factsheet Agressie en Geweld (Waar let de Arbeidsinspectie op?) (maart 2011) (PDF)
  • Rapport Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak (Onderzoek voor Veilige Publieke Taak 2007 - 2009 - 2011) (september 2011) (PDF)
  • Factsheet Agressie en geweld in de publieke sector (Inspectieresultaten agressie en geweld bij gerechtsdeurwaarderkantoren) (november 2011) (PDF)
  • Brochure Agressie en Geweld: Waar let de Inspectie SZW op? (2012) (PDF)
   Arbeidsomstandigheden - intimidatie - ongewenst gedrag
  • Brochure Ongewenst gedrag (augustus 2004)
  • Rapport Evaluatie van de Arbowet inzake ongewenste omgangsvormen (augustus 2004) (PDF)
   Arbeidsomstandigheden - intimidatie - pesten
  • Factsheet nr. 23 Pesten op het werk (2002)
   Arbeidsomstandigheden - intimidatie - psychosociale belasting
  • Rapport Plan van aanpak terugdringen psychosociale arbeidsbelasting (PSA) (2008)
  • Brochure Psychosociale belasting op het werk (informatie voor werknemers over o.a. seksuele intimidatie, agressie en pesten) (januari 2009)
  • Basisinspectiemodule PSA / Werkdruk (augustus 2009) (PDF)
   Arbeidsomstandigheden - intimidatie - seksuele intimidatie
  • Brochure Zo voelen vrouwen zich als ze op het werk worden lastig gevallen (april 1995)
  • Interne instructie Arbeidsinspectie Seksuele intimidatie (mei 2004)
  • Brochure Seksuele intimidatie (informatie voor werkgevers) (januari 2007)
   Arbeidsomstandigheden - preventiemedewerker
  • Leidraad Taken en deskundigheid van preventiemedewerkers (november 2005)
  • Interne instructie Arbeidsinspectie Risico-inventarisatie & -evaluatie en preventiemedewerker (januari 2006)
   Arbeidsomstandigheden - risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
  • Brochure: Informatie over de risico-inventarisatie en -evaluatie in het midden- en kleinbedrijf (september 2000)
  • Eindrappport Kleine bedrijven en 'Arbo' (oktober 2003)
  • Interne instructie Arbeidsinspectie Risico-inventarisatie & -evaluatie en preventiemedewerker (januari 2006)
  • Brochure Checklist gezondheidsrisico's (Voor werkgevers met personeel voor maximaal 40 uur per week) (juni 2008)
   Arbeidsomstandigheden - trillingen
  • Richtlijn 2002/44/EG betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia (trillingen) (zestiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)
  • Interne instructie Arbeidsinspectie Trillingen (februari 2007)
   Arbeidsomstandigheden - werken op hoogte
  • Leidraad Veilig werken op hoogte: Keuze van het juiste arbeidsmiddel (april 2004)
  • Factsheet nr. 49 Veilig werken op daken (2004)
  • Brochure Werken op hoogte (april 2008)  Arbeidstijden

   Arbeidstijden - beleid
  • Kst. 25092 (1996) Knelpunten Arbeidstijdenwet
  • Kst. 26988 (2000) Goedkeuring van de opzegging van het Verdrag betreffende de wekelijkse rusttijd in de handel en op kantoren
  • Kst. 27224 (2000) Voorstel van wet tot wijziging Arbeidstijdenwet en het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van zeggenschap van werknemers over arbeidstijden
  • Kst. 27865 (2001) Evaluatie Arbeidstijdenwet
  • Kst. 29000 (2003) Wet bestuurlijke boete Arbeidstijdenwet
  • Kst. 29366 (2003) Wijziging Arbeidstijdenwet en Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. invoering digitale controleapparaat
  • Kst. 29376 (2003) Vereenvoudiging Arbeidstijdenwet
  • Kst. 28986 (2003) Verzamelwet SZW-wetten AV- en Arboterrein (Wijzigingen in Arbowet, Arbeidstijdenwet, Wet op de bedrijfsorganisatie)
  • Kst. 30062 (2005) Technische verbeteringen en enige andere wijzigingen in de Arbeidstijdenwet
  • Kst. 30300 XV (vanaf 2005) Vaststelling begrotingsstaten Ministerie SZW (XV) 2006
  • Kst. 30532 (2006) Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met vereenvoudiging van die wet
  • Kst. 31811 (2008) Wijziging aantal wetten Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009)
  • Kst. 32311 (2010) Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met de uitvoering van artikel 19, tweede lid, van verordening 561/2006/EG
  • Kst. 32855 (2011) Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden
  • Kst. 33107 (2011) Wijziging van de Wet arbeid en zorg en de Arbeidstijdenwet ter implementatie van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 (PbEU 2010, L 68) tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPA, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG
  • Kst. 33244 (2012) Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met de nadere aanduiding van enige begrippen uit deze wet en enige andere wijzigingen
  • Kst. 33427 (2012) Wijziging van enige wetten in verband met de handhaving van voorschriften in de Engelse taal
   Arbeidstijden - praktijk
  • Brochure Consignatie; In vrije tijd oproepbaar (augustus 2001)
  • Rapport De Arbeidstijdenwet (De werking van de vernieuwde arbeidstijdenwet 2007) (april 2007) (PDF)
  • Brochure De Arbeidstijdenwet (Informatie voor werkgevers en werknemers) (maart 2010) (PDF)
  • Rapport Veranderende arbeidstijden? (Evaluatie van de Arbeidstijdenwet 2007) (december 2011) (PDF)  Arbeidsvoorwaarden

   Arbeidsvoorwaarden - arbeidsovereenkomst
  • Arbeidsovereenkomst (Titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek) (Stb. 61, 1999)
  • Regeling aanwijzing normen ex artikel 692, tweede lid, Burgerlijk Wetboek Boek 7 (Stcrt. 20036, 2009)
  • Kst. 32058 (2009) Tijdelijke verruiming van de mogelijkheid in artikel 668a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek om arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan in verband met het bevorderen van de arbeidsparticipatie van jongeren
  • Kst. 32465 (2010) Het afschaffen van de beperkte opbouw van minimum vakantierechten tijdens ziekte, de invoering van een vervaltermijn voor de minimum vakantiedagen en de aanpassing van enige andere artikelen in de regeling voor vakantie en verlof in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek  Arbeid & zorg

   Arbeid & zorg - beleid
  • Kst. 26447 (1999) Arbeid en zorg
  • Kst. 27207 (2005) Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg)
  • Kst. 29999 (2005) Evaluatie Wet arbeid en zorg
  • Kst. 31045 (2007) Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie
  • Kst. 31366 (2008) Wijziging van de Wet arbeid en zorg (Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen)
  • Kst. 31800 (2008) Voorstel van wet van de leden Sap en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Wet Langdurend Zorgverlof)
  • Kst. 31811 (2008) Wijziging aantal wetten Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009)
  • Kst. 32659 (2011) Voorstel van wet van het lid Van Gent tot wijziging van onder andere de Wet arbeid en zorg (Wet Babyverlof)
  • Kst. 32855 (2011) Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden
  • Kst. 33015 (2011) Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet 2012)
  • Kst. 33107 (2011) Wijziging van de Wet arbeid en zorg en de Arbeidstijdenwet ter implementatie van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 (PbEU 2010, L 68) tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPA, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG
   Arbeid & zorg - praktijk
  • Rapport Arbeid en zorg in CAO's 2003 (december 2004) (PDF)
  • Rapport Ervaringen van werkgevers met de Wet arbeid en zorg (december 2004) (PDF)
  • Brochure Wet Arbeid en Zorg (juli 2005)
  • Rapport Faciliteiten arbeid en zorg 2009 (februari 2010) (PDF)  Belastingen

   Belastingen - farbo
  • Kst. 28789 (2003) Goedkeuring regeling van de Staatssecretaris van Financiën tot buiten toepassing stellen voor gedeelte van 2002 van willekeurige afschrijving arbo-bedrijfsmiddelen
  • Rapport Evaluatie Farbo-regeling (maart 2006) (PDF)  Branches

   Branches - aardolie, chemie, kunststof en rubber
  • Eindverslag Project aardolie, chemie, kunststof en rubber (ACKR) 2001 (juni 2002) (PDF)
  • Eindverslag project Aardolie, Chemie, Kunststof en Rubber, Follow-up 2003 (ACKR) (november 2003) (PDF)
   Branches - ambulante handel en detailhandel
  • Arbocatalogus
  • Projectverslag Agressie en Geweld Detailhandel 2003 (december 2004)
  • Projectverslag Kassawerkplekken 2003 (december 2004)
  • Projectverslag Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004 (januari 2005)
  • Monitorproject Agressie en Geweld Detailhandel 2005 (periode april tot november 2005) (juni 2006)
  • Projectrapportage Agressie en Geweld Detailhandel 2006 (Beter voorkomen dan ……..!) (periode juli t/m december 2006) (juli 2007)
   Branches - asbest - slopen/verwijderen
  • Projectverslag Slopen en verwijderen van asbest (juli 2000) (PDF)
  • Verslag ‘Slopen en verwijderen van asbest in 2000’ (2000) (PDF)
  • Verslag Inspectieprogramma 'Slopen en verwijderen van asbest 2005-2006' (september 2007)
  • Projectverslag Slopen van bouwwerken (december 2007)
  • Onderzoeksrapport Inventarisatie asbestcement dak- en gevelbekleding in Nederland (juni 2012) (PDF)
  • Rapport MKBA asbesthoudende (golfplaten) daken en gevelpanelen (Kosten en baten van saneringsalternatieven) (juni 2012) (PDF)
   Branches - audiovisuele sector
  • Eindverslag inspectieproject Audiovisuele Sector 2002 - 2003 (juni 2004)
   Branches - bagger
  • Projectrapportage Radioactieve bronnen in de baggerindustrie en de zandwinning (mei 2008)
   Branches - bestrating
  • Arbocatalogus
  • Verslag Inspectieproject 'De fysieke belasting bij stratenmakers' (november 2004)
  • Verslag Inspectieproject 'De fysieke belasting bij stratenmakers' (Een ontwikkeling naar machinaal straten) (juli 2007)
  • Samenvatting projectplan Fysieke belasting en Kwarthoudende stof bij stratenmakers 2008 (mei 2008)
  • Projectrapportage Inspectieproject Straatwerk 2008 (maart 2009)
  • Brochure Arbeidsrisico’s in de bestrating (februari 2010) (PDF)
   Branches - beton
  • Arbocatalogus
  • Project Betonproducten 2000 (november 2000) (PDF)
  • Inspectierapport Betonmortelindustrie (maart 2001) (PDF)
  • Brochure Arbeidsrisico's in de betonindustrie (december 2008)
  • Factsheet Betonbekisting (Inspectieresultaten bij het monteren, werken en demonteren van bekistingsconstructies) (augustus 2011) (PDF)
   Branches - beveiliging
  • Brochure Arbeidsrisico's in de beveiligingsbranche (april 2008)
   Branches - brandweer
  • Handreiking Verantwoorde brandweer advisering externe veiligheid (maart 2010) (PDF)
  • Eindverslag inspectieproject brandweer (2000) (PDF)
  • Projectverslag Inspectieproject brandweer (september 2007)
  • Rapport De examinering van het brandweeronderwijs (december 2007) (PDF)
  • Onderzoeksrapport Brandweeroptreden bij ongevallen met gevaarlijke stoffen (april 2008) (PDF)
  • Rapport Veiligheid brandweerduiken beschouwd (Het effectief beheersen van de risico’s van reddingduiken inzichtelijk gemaakt) (oktober 2008) (PDF)
  • Inspectierapport 2009 Risico’s bij duiken door de brandweer (september 2009) (PDF)
  • Rapport Good Practice (Onderdeel van de handreiking Verantwoorde brandweeradvisering externe veiligheid) (april 2010) (PDF)
  • Eindrapportage Brandweeronderwijs in Nederland (Naar een volgende stap) (mei 2011) (PDF)
  • Rapport Aanwijzing bedrijfsbrandweer risicobedrijven (Een onderzoek in de veiligheidsregio’s naar de toepassing van artikel 31 Wvr) (december 2011) (PDF)
  • Rapport Bedrijfsbrandweer bij opslag van gevaarlijke stoffen (Geen sluitend geheel) (december 2011) (PDF)
  • Factsheet Risico’s uitvoering repressieve taken bij de brandweer (Inspecties bij brandweerkorpsen en veiligheidsregio’s) (2011) (PDF)
   Branches - chemische industrie
  • Project Chemische industrie (maart 2000) (PDF)
  • Eindverslag project Stoffen in de chemie 2003 (2003) (PDF)
  • Rapport Rustig slapen? (september 2009) (PDF)
   Branches - confectie industrie
  • Rapportage inspectieproject Machineveiligheid en fysieke belasting in de confectie industrie (2004) (september 2005)
   Branches - conserveringsindustrie
  • Brochure Arbeidsrisico’s in de schilders-, onderhouds-, metaal-, conserverings- en glasbranche (2010) (PDF)
   Branches - containers (gegast)
  • Projectverslag Gassingen en gegaste lading 2002 (augustus 2003)
  • Projectrapportage Inspectie- en monitoringproject Gegaste containers en opslag 2003 (januari 2005)
  • Inspectieproject gegaste containers 2005 (juli 2006)
  • Brochure Arbeidsrisico's bij de behandeling van containers (september 2007)
  • Projectverslag Gegaste Containers 2008 (2009)
  • Rapportage Gassen in importcontainers 2009 (2010) (PDF)
   Branches - discotheken
  • Verslag Project horeca-discotheken 2000 (augustus 2001) (PDF)
  • Brochure Oorverdovend: geluid in discotheken (Inspecties naar beschermende maatregelen tegen schadelijk geluid in discotheken) (februari 2012) (PDF)
   Branches - duiken
  • Rapport Veilig werken onder water: Certificatie bij duikarbeid (december 2007)
  • Brochure Arbeidsrisico’s bij duikarbeid (september 2008)
  • Rapport Sportduikinstructie en de regels (veilig om te weten) (2011) (PDF)
   Branches - gemeente
  • Arbocatalogus
  • Inspecties Gemeentelijke Sociale Diensten, Centra voor Werk en Inkomen en Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (oktober 2006)
  • Factsheet Agressie en geweld tegen Burgemeesters (Agressie en geweld openbaar bestuur 2012) (2012) (PDF)
  • Factsheet Agressie en geweld tegen Overheidsmedewerkers Gemeenten (Agressie en geweld openbaar bestuur 2012) (2012) (PDF)
  • Factsheet Agressie en geweld tegen Raadsleden (Agressie en geweld openbaar bestuur 2012) (2012) (PDF)
  • Factsheet Agressie en geweld tegen Wethouders (Agressie en geweld openbaar bestuur 2012) (2012) (PDF)
   Branches - gevangenissen (justitiële inrichtingen)
  • Kst. 24587 (1996) Justitiële Inrichtingen
  • Projectverslag Inspectieproject Dienst Vervoer & Ondersteuning (Justitiële vervoersdiensten) (oktober 2002) (PDF)
  • Eindrapportage Inspectieproject arbeidstijdenwet penitentiaire inrichtingen 2002 (februari 2003) (PDF)
  • Rapport Brandveiligheid van Cellencomplexen (Unitbouw) (juli 2006)
  • Onderzoeksrapport (Brand)veiligheid bij justitiële inrichtingen (mei 2007) (PDF)
  • Samenvatting Projectplan "Werken met gedetineerden A843" (september 2007)
  • Inspectierapport Themaonderzoek Nachtveiligheid Gevangeniswezen (februari 2008) (PDF)
  • Projectverslag Werken met gedetineerden (juni 2008)
  • Herhalingsonderzoek Brandveiligheid van justitiële inrichtingen (mei 2011) (PDF)
  • Factsheet Veilig werken in justitiële inrichtingen (Inspecties naar psychosociale arbeidsbelasting) (november 2011) (PDF)
  • Rapport Brandveiligheid van particuliere justitiële inrichtingen (Een onderzoek door vier rijksinspecties) (november 2012) (PDF)
   Branches - glasindustrie
  • Evaluatieverslag Glasindustrie (april 2000) (PDF)
  • Brochure Arbeidsrisico’s in de schilders-, onderhouds-, metaal-, conserverings- en glasbranche (2010) (PDF)
   Branches - glazenwassers
  • Brochure Arbeidsrisico’s in de glazenwassersbranche (februari 2010) (PDF)
   Branches - grafimedia
  • Arbocatalogus
  • Brochure Achtergronden RI&E Grafimedia: Arbo- en verzuimbeleid (juli 2005)
  • Brochure Achtergronden RI&E Grafimedia: Bedrijfshulpverlening (juli 2005)
  • Brochure Achtergronden RI&E Grafimedia: Ergonomie (juli 2005)
  • Brochure Achtergronden RI&E Grafimedia: Geluid op de werkvloer (juli 2005)
  • Brochure Achtergronden RI&E Grafimedia: Machineveiligheid (juli 2005)
  • Brochure Achtergronden RI&E Grafimedia: Gevaarlijke stoffen (juli 2005)
  • Brochure Achtergronden RI&E Grafimedia: Inrichting van gebouwen (juli 2005)
  • Projectrapportage Inspectieproject Grafimedia 2006 (Inspectieproject naar het veilig werken met gevaarlijke stoffen en machines in drukkerijen) (augustus 2008)
  • Brochure Arbeidsrisico's in de grafimedia (oktober 2011)
  • Brochure Veilig en gezond werken in de grafimedia (Inspecties naar het veilig werken met gevaarlijke machines en het omgaan met gevaarlijke stoffen in drukkerijen) (maart 2012) (PDF)
   Branches - grondstoffenwinning
  • Evaluatieverslag Zand- en Grindwinning (augustus 2000) (PDF)
  • Inspectierapport Bouwmaterialen en grondstoffenwinning 2002-2003 (augustus 2003) (PDF)
   Branches - groothandel
  • Arbocatalogus
  • Verslag Groothandel en handelsbemiddeling (maart 2000) (PDF)
  • Verslag Groothandel en handelsbemiddeling (juni 2000) (PDF)
  • Verslag Inspectieproject Technische groothandel (2002) (PDF)
  • Inspectieproject Groothandel 2005 (gereedschappen en computers) (april 2007)
  • Samenvatting projectplan Veilingen en groothandel Bloemen en planten (veilingen groenten en fruit) (mei 2007)
  • Inspectieproject Groothandel en productie van dranken (fysieke belasting, chemische veiligheid en algemene veiligheid) (november 2007)
   Branches - havens (ontvangstinstallaties) (HOI's)
  • Projectrapportage inspectierapport Overslag havens 2005 (augustus 2006)
  • Project Laden en lossen fysieke belasting havens (september 2007)
  • Samenvatting rapportage Werkdruk in de Havens (maart 2008)
  • Rapport Fysieke belasting bij havenarbeid (maart 2009)
   Branches - hoveniers en groenvoorziening
  • Arbocatalogus
  • Eindverslag inspectieproject Hoveniers (Het licht op groen) (januari 2011) (PDF)
   Branches - industrie
  • Brochure Campagne Tillen in de industrie 2003 (maart 2003)
  • Inspectierapport Project Tillen in de industrie (mei 2004)
   Branches - industriële reiniging en scheepsonderhoud
  • Arbocatalogus
  • Inspectieproject Scheepsconservering (Blootstelling aan oplosmiddelen en brand- en explosiegevaar bij scheepsconservering) (november 2004)
  • Brochure Arborisico's in de industriële reiniging (april 2006)
  • Verslag Inspectieproject "Industriële Reiniging 2006/2007" (oktober 2007)
  • Brochure Arbeidsrisico's in de scheepsbouw en -reparatie (juni 2008)
  • Rapport Scheepsbouw en -reparatie (Inspecties bij scheepswerven op het gebied van arbeidsomstandigheden) (2010) (PDF)
   Branches - inspectiediensten
  • Eindverslag Inspectieproject Inspectiediensten (september 2003) (PDF)
   Branches - kappers
  • Eindverslag Projekt kappers (2000) (PDF)
  • Brochure Arbeidsrisico's in de kappersbranche (juli 2007)
  • Projectrapportage Gezond werken: geen bijzaak maar hoofdzaak (Inspecties bij kapsalons en kappersopleidingen) (2008)
   Branches - krantenbezorging
  • Projectverslag “Krantenbezorging 2000” (november 2001) (PDF)
   Branches - kunstmestbedrijven
  • Eindverslag Opslag Ammoniumnitraat 2002 (2003) (PDF)
   Branches - kunststof- en rubberindustrie
  • Arbocatalogus
  • Project Landelijke Inventarisatie Rubberverwerkende Industrie (244-1996, 484-1996, A024-1998/1999) (1999) (PDF)
  • Rapportage inspectieproject Inspecties m.b.t. de opslag van gevaarlijke stoffen en de arbeidstijden van onderhoudspersoneel in de kunststof- en rubberindustrie (2004) (februari 2005)
  • Brochure Arbeidsrisico's in de kunststof- en rubberindustrie (januari 2008)
   Branches - magazijn
  • Projectrapportage Magazijnen 2004 (februari 2005)
  • Brochure Magazijnstellingen en heftrucks (Resultaten van inspecties in de groothandel in bouwmaterialen) (april 2008)
   Branches - meelverwerking
  • Eindverslag Inspectieproject broodbakkerijen (2001) (PDF)
  • Factsheet Arbeidsrisico’s in de diervoeder- en meelindustrie (2011) (PDF)
  • Arbocatalogus
   Branches - metalektro en metaalbewerking
  • Praktijkrichtlijn Lasrook (augustus 2006)
  • Arbocatalogus
  • Projectverslag Metaal (april 2000) (PDF)
  • Eindverslag Inspectieproject Metaalproducten (2000) (PDF)
  • Inspectieproject Meta(al)morfose (Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie) (mei 2004)
  • Projectverslag Pilot project Kernenergiewet 2003 - Thorium-houdende laselektroden (augustus 2004)
  • Inspectierapport Blootstelling aan lasrook, vluchtige organische stoffen en het manueel hanteren van lasten in de metaalindustrie (september 2004)
  • Plan van aanpak arbo in de Metalektro (april 2005)
  • Interne instructie Arbeidsinspectie Handhavingsrichtlijn bij blootstelling aan rook als gevolg van lassen, gutsen, snijden en solderen van metaal (september 2006)
  • Samenvatting projectplan Metaal 2007 (mei 2007)
  • Brochure Arbeidsrisico’s in de metaalindustrie (januari 2008)
  • Projectrapportage Metaal 2007 (januari 2008)
  • Brochure Arbeidsrisico’s in de schilders-, onderhouds-, metaal-, conserverings- en glasbranche (2010) (PDF)
  • Basisinspectiemodule Lasrook (maart 2011) (PDF)
  • Brochure Echte vakmensen werken veilig (Vijf speerpunten in de sector metaal) (2013) (PDF)
   Branches - meubel
  • Projectverslag Hout en meubel – algemeen (juli 2000) (PDF)
  • Projectverslag Hout en meubel – houtstof (augustus 2000) (PDF)
  • Verslag Landelijk project hout en meubel 2000 (januari 2001) (PDF)
  • Verslag Inspectieproject 'hout en meubel algemeen 2002' (februari 2005)
  • Projectrapportage Meubelindustrie 2006 (oktober 2007)
  • Brochure Arbeidsrisico's in de meubelindustrie (maart 2008)
  • Inspectierapport Hout-, Timmer-, en Meubelindustrie (2010) (PDF)
  • Factsheet Arbeidsomstandigheden in de hout-, timmer-, en meubelindustrie (Inspectieresultaten bij herovertreders en niet eerder bezochte bedrijven) (juli 2011) (PDF)
   Branches - mijnbouw
  • Regeling registratie arbeidstijden mijnbouw (Stcrt. 251, 2000)
  • Richtlijn 92/91/EEG betreffende minimumvoorschriften ter verbetering van de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werknemers in de winningsindustrieën die delfstoffen winnen met behulp van boringen (elfde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)
  • Richtlijn 92/104/EEG betreffende de minimumvoorschriften ter verbetering van de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werknemers in de winningsindustrieën in dagbouw of ondergronds (twaalfde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)
   Branches - mkb
  • Brochure Veilig en gezond werken in het MKB (september 2000)
  • Factsheet nr. 37 Verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk in het MKB: voorbeelden van effectieve steun (2003)
  • Inspectieproject MKB Chemie 2005 (maart 2007)
   Branches - mobiliteitsbranche (= autohandel/autoreparatie/etc.)
  • Rapportage Bergingsdiensten en wegenwacht 2004 (januari 2005)
  • Projectverslag Garagebedrijven 2004 (juli 2005)
  • Projectrapportage Inspectieproject Afvalketen Metaal (autosloperijen) (september 2005)
  • Rapportage inspectieproject Bandenservicebedrijven 2005 (juli 2006)
  • Brochure Arbeidsrisico's in garagebedrijven (november 2008)
  • Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven (november 2008)
  • Inspectierapport Autowas- en autopoetsbedrijven (2010) (PDF)
  • Brochure Garages in beeld (Naleving van de Arbowet in werkplaatsen voor gemotoriseerde vervoersmiddelen) (september 2010) (PDF)
  • Brochure Arbeidsrisico’s in de banden- en wielenbranche (januari 2011) (PDF)
  • Brochure Arbeidsrisico’s in de autoschadeherstelbranche (januari 2011) (PDF)
  • Arbocatalogus
   Branches - onderhoudsbranche
  • Project onderhoudsstops (december 1999) (PDF)
  • Eindverslag Project Onderhoudsstops 2000 (augustus 2001) (PDF)
  • Inspectieproject Onderhoudsstops 2005 (december 2006)
  • Brochure Arbeidsrisico’s in de schilders-, onderhouds-, metaal-, conserverings- en glasbranche (2010) (PDF)
  • Factsheet nr. 88 Veilig onderhoud - Veilige werknemers (2010)
  • Factsheet nr. 89 Veilig onderhoud - Voor werkgevers; Geld besparen door veilige werknemers (2010)
  • Factsheet nr. 90 Onderhoudswerk en veiligheid en gezondheid op het werk - een statistisch plaatje (2010)
   Branches - onderwijs
  • Kst. 30300 VIII (vanaf 2006) Vaststelling begrotingsstaat Ministerie van OCW (VIII) voor het jaar 2006
  • Arbocatalogus
  • Verslag Arbeidsomstandigheden speciaalonderwijs (1999) (PDF)
  • Projectverslag Arbeidsomstandigheden in het onderwijs (2001) (PDF)
  • Eindverslag Inspectieproject Technieklokalen (oktober 2003) (PDF)
  • Factsheet nr. 45 Organisatie van veiligheid en gezondheid in het onderwijs (2003)
  • Factsheet nr. 46 Veiligheid en gezondheid in het onderwijs (2003)
  • Factsheet nr. 47 Preventie van agressie tegen school- en onderwijspersoneel (2003)
  • Factsheet nr. 52 Integratie (mainstreaming) van veiligheid en gezondheid op het werk in het onderwijs (2004)
  • Rapport Overkoepelende samenvatting van het Arboconvenant O&W (maart 2006) (PDF)
  • Brochure Arbeidsrisico's in het voortgezet (speciaal) onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (januari 2008)
  • Brochure Arbeidsrisico's in het primair onderwijs Basisonderwijs (BaO), Speciaal Basisonderwijs (SBaO), (Voortgezet) Speciaal Onderwijs (V)SO (februari 2009)
  • Projectverslag 'Praktijklokalen' (Veilig en gezond werken in praktijklokalen in het voortgezet onderwijs, voorbereidend en middelbaar beroeps onderwijs) (2009)
  • Factsheet nr. 82 Veiligheid en gezondheid op het werk in het onderwijsprogramma - Activiteiten van de lidstaten Samenvatting van een verslag (2009)
  • Factsheet nr. 103 Strategieën voor het opleiden van docenten in het geven van lessen over risico’s en gevaren (2012) (PDF)
   Branches - onderwijs - hoo (hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek)
  • Arbocatalogus
  • Projectverslag monitorproject universiteiten (maart 2007)
  • Projectverslag inspectieproject hoger onderwijs (april 2007)
  • Brochure Arbeidsrisico’s in het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (april 2010) (PDF)
  • Factsheet nr. 91 Uitdagingen en kansen voor de integratie van veiligheid en gezondheid op het werk in universitair onderwijs - Samenvatting van een verslag (2010)
   Branches - onderwijs - povo (primair en voortgezet onderwijs)
  • Arbocatalogus
  • Verslag Projectverslag basisonderwijs (voorjaar 2000) (PDF)
  • Eindverslag Inspectieproject primair onderwijs (Inspecteren van arbeidsomstandigheden op scholen in het primair onderwijs) (oktober 2004)
  • Eindverslag Inspectieproject Voortgezet onderwijs (oktober 2004)
  • Projectverslag Inspectie kernenergiewet 2003 - Radioactieve bronnen in het voortgezet onderwijs (HAVO en VWO) (oktober 2004)
  • Projectverslag 'Praktijklokalen' (Veilig en gezond werken in praktijklokalen in het voortgezet onderwijs, voorbereidend en middelbaar beroeps onderwijs) (2009)
   Branches - onderzoeksinstellingen
  • Arbocatalogus
  • Factsheet Stralingsbescherming in onderzoeksinstellingen (De naleving van de Kernenergiewet (KEW) en KEW-vergunning in onderzoeksinstituten.) (maart 2011) (PDF)
   Branches - openbaar vervoer
  • Verslag Openbaar busvervoer (Drempelvrees) (oktober 2000) (PDF)
  • Verslag inspectieproject Agressie en geweld in het Openbaar Vervoer 2006 (december 2006)
   Branches - overheid
  • Handreiking Agressie en Geweld (Onderzoek naar agressie en geweld door externen tegen overheidswerknemers) (oktober 2010) (PDF)
  • Projectplan buitendiensten overheden (2007)
  • Verslag Inspecties project buitendienst overheden (oktober 2008)
  • 6e Voortgangsrapportage programma Veilige Publieke Taak (december 2009 – juni 2010) (2010)
  • Rapport Resultaten inventarisatie veiligheidsbeleid agressie en geweld bij werkgevers met een publieke taak (Mei-juni 2010)
  • Rapport Bedreigd bestuur 2010 (Agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen) (november 2010)
  • Factsheet Agressie en geweld tegen overheidsmedewerkers Rijk (Agressie en geweld openbaar bestuur 2012) (2012) (PDF)
   Branches - papier- en kartonindustrie
  • Arbocatalogus
  • Evaluatieverslag Papier- en Kartonindustrie (mei 2000) (PDF)
  • Samenvatting projectplan: Papier en Karton 2007 (september 2007)
  • Brochure Arbeidsrisico's in de papier en golf(karton) producerende en verwerkende industrie (juni 2011) (PDF)
   Branches - parketleggerssector
  • Arbocatalogus
  • Brochure Arbeidsrisico's in de parketleggerssector (maart 2009)
   Branches - politie
  • Kst. 29628 Politie
  • Arbocatalogus
  • Eindverslag Inspectieproject arbeidstijdenwet regiopolitie 2002 (juni 2003) (PDF)
  • Verslag inspecties Arbeids- en rusttijden politie (januari 2007)
  • Rapport Geregeld(e) rust: Effecten van de Arbeidstijdenwet op de taakuitvoering van de Nederlandse politie (augustus 2007) (PDF)
  • Inspectierapport politiekorpsen (april 2010) (PDF)
  • Inspectierapport Meer blauw op straat; alleen een zaak van efficiënter plannen? (maart 2011) (PDF)
  • Jaarverslag Nederlandse politie 2012 (mei 2013) (PDF)
   Branches - provincie
  • Arbocatalogus
  • Eindverslag Inspectieproject provincies (januari 2004)
  • Factsheet Agressie en geweld tegen Overheidsmedewerkers Provincies (Agressie en geweld openbaar bestuur 2012) (2012) (PDF)
   Branches - rechterlijke organisatie
  • Eindverslag Inspectieproject rechterlijke organisatie (Inspecteren van arbeidsomstandigheden bij de gerechten en de parketten) (oktober 2004)
   Branches - rijkswaterstaat
  • Eindverslag Inspectieproject Rijkswaterstaat (juli 2003) (PDF)
   Branches - riolering
  • Eindverslag Inspectieproject Rioolwerkzaamheden (juni 2004)
   Branches - schilders
  • Arbocatalogus
  • Projectverslag OPS - Schilders (juni 2000) (PDF)
  • Samenvatting Schilders 2008 (januari 2008)
  • Brochure Arbeidsrisico’s in de schilders-, onderhouds-, metaal-, conserverings- en glasbranche (2010) (PDF)
   Branches - sociale werkplaats
  • Kst. 29817 (vanaf 2013) Sociale werkvoorziening
  • Eindverslag Inspectieproject Sociale Werkvoorziening 2003-2004 (Het inspecteren van toezicht bij het werken met risicovolle machines) (februari 2005)
  • Verslag inspecties project Sociale Werkvoorziening (november 2008)
  • Brochure Arbeidsrisico's in de Sociale Werkvoorziening (Januari 2011) (PDF)
   Branches - (sport)hallen
  • Arbocatalogus
  • Informatieblad Brandveiligheid bij evenementen in (sport)hallen (juni 2006)
  • Rapport Evenementen in (sport)hallen (een kleinschalig onderzoek naar brandveiligheidsrisico's bij tijdelijke evenementen in (sport)hallen) (juni 2006)
   Branches - spuiterij
  • Richtlijn 2004/42/EG inzake de beperking van emissies van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen in bepaalde verven en vernissen en producten voor het overspuiten van voertuigen
   Branches - suiker
  • Brochure Arbeidsrisico's in de Koek en Snoep sector (januari 2008)
   Branches - tankstations
  • Project Tankstations; quick scan (april 2000) (PDF)
  • Projectverslag Agressie en Geweld Benzinestations 2003 (december 2004)
   Branches - timmerindustrie
  • Verslag Project vestigingsadressen aannemers met timmerwerkplaats (februari 2003) (PDF)
  • Projectrapportage Timmerindustrie 2005/2006 (juni 2007)
  • Brochure Arbeidsrisico's in de timmerindustrie (maart 2008)
  • Factsheet Arbeidsomstandigheden in de hout-, timmer-, en meubelindustrie (Inspectieresultaten bij herovertreders en niet eerder bezochte bedrijven) (juli 2011) (PDF)
  • Factsheet Arbeidsomstandigheden in de timmerwerkplaatsen van kleine aannemers (Risico’s van houtbewerkingsmachines en houtstof) (juli 2011) (PDF)
   Branches - transportmiddelenindustrie
  • Projectrapportage Transportmiddelenindustrie: inspectieresultaten in de metaal op het gebied van arbeidsomstandigheden (2009) (PDF)
   Branches - uitgeverijen
  • Arbocatalogus
  • Brochure Arbeidsrisico’s in de uitgeverijsector (juli 2011) (PDF)
   Branches - uitzendbranche
  • Arbocatalogus
  • Projectverslag Arbeidsomstandigheden uitzendkrachten 2002 (maart 2004)
  • Factsheet Arbeidsrisico’s bij uitzendkrachten en stagiairs (april 2011) (PDF)
  • Brochure Meldpunt voor wantoestanden in de uitzendbranche (2013) (PDF)
   Branches - verf- en drukinktindustrie
  • Arbocatalogus
  • Brochure Arbeidsrisico's in de verf- en drukinktindustrie (december 2008)
   Branches - vleessector
  • Arbocatalogus
  • Verslag van het inspectieproject op het gebied van Arbobeleid, Veiligheid en Geluid in de vlees(verwerkende)industrie (december 2004)
  • Brochure Arbeidsrisico's in de Vleesindustrie (augustus 2009)
  • Inspectierapport Slachterijen en vleesverwerkende industrie (2010) (PDF)
   Branches - voedingsmiddelen
  • Arbocatalogus
  • Verslag landelijke inspectieprojecten in de Voedingsmiddelen, Dranken en Tabak (januari 2000) (PDF)
  • Eindverslag Inspectieproject groente, fruit, zuivel en dranken (2000) (PDF)
  • Verslag Inspectieproject Vervaardiging van dranken (december 2002) (PDF)
  • Verslag van een inspectieproject in de zuivelverwerkende sector (december 2005)
  • Projectverslag Inspectieproject fysieke belasting en veiligheid in convenantsectoren van de voedings- en genotmiddelenindustrie (december 2006)
  • Inspectieverslag project lichamelijke belasting en geluid in de voeding- en genotmiddelensector (januari 2007)
  • Inspectieproject Groothandel en productie van dranken (fysieke belasting, chemische veiligheid en algemene veiligheid) (november 2007)
  • Brochure Arbeidsrisico's in de fruitteelt (augustus 2009)
  • Projectverslag Fruitteelt (Niet van dat benauwde) (januari 2011) (PDF)
   Branches - vuurwerkevenementen
  • Eindverslag Pilotproject Vuurwerkevenementen 2002 (februari 2003) (PDF)
  • Inspectierapport Project Toepassers op Thuisbasis (augustus 2004)
  • Projectverslag Arbeidsveiligheid bij Vuurwerkevenementen 2003 (augustus 2004)
   Branches - weg- en waterbouw
  • Arbocatalogus
  • Projectverslag Wegenbouw Algemeen en Asfaltwegenbouw (december 1999/januari 2000) (PDF)
  • Eindverslag Project Wegenbouw 2000 (april 2001) (PDF)
  • Brochure Arbeidsrisico's in de wegenbouw (augustus 2008)
  • Brochure Veilig en gezond werken in de grond-, weg- en waterbouw (Samen de arbeidsrisico’s te lijf) (februari 2012) (PDF)
   Branches - zakelijke dienstverlening
  • Factsheet nr. 11 Veiligheid en gezondheid op het werk bij marketing en inkoop (2000)
   Branches - ziekenhuizen
  • Rapport Werktijden arts-assistenten (2000) (PDF)
  • Rapport Blootstelling aan inhalatieanesthetica buiten ziekenhuizen (mei 2003) (PDF)
  • Projectverslag Inspectieproject Cytostatica en Narcosegassen (augustus 2003) (PDF)
  • Factsheet nr. 29 Goede praktijken voor veiligheid en gezondheid in de gezondheidssector, online (2003)
  • Eindrapport Evaluatie Arboconvenant Ziekenhuizen (juni 2005) (PDF)
  • Projectverslag Inspectieproject academische- en algemene ziekenhuizen (mei 2007)
  • Projectplan Arts Assistenten (augustus 2007)
  • Projectplan Radiologie in gezondheidsinstellingen (april 2008)
  • Projectrapportage Arts-Assistenten 2007/2008 (januari 2009)
  • Advies van de Europese Commissie over de verlenging van de overgangsregeling voor de arbeidstijden van artsen in opleiding in Nederland (september 2009) (PDF)
  • Projectplan Arbeids- en rusttijden 2010 Arts-assistenten (januari 2010) (PDF)
  • Brochure Arbeids- en rusttijden voor artsen en arts-assistenten (maart 2010) (PDF)
  • Factsheet Radionucliden in veilig gebruik (De naleving van de Kernenergiewet (KEW) en KEW-vergunning in afdelingen voor nucleaire geneeskunde in ziekenhuizen.) (januari 2011) (PDF)
  • Brochure Arbeidsrisico's bij het werken met radioactieve bronnen en röntgentoestellen, nader belicht (maart 2011) (PDF)
   Branches - zorg en welzijn
  • Kst. 29282 (Vanaf 2013) Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector
  • Arbocatalogus
  • Projectverslag Bijzondere Zorg (Inspectie naar naleving Arbowet en aandacht arbeidsomstandigheden in de Bijzondere Zorg) (mei 2004)
  • Brochure Hepatitis B vaccinatie voor medewerkers in de gezondheidszorg (september 2004)
  • Verslag Inspectieproject Wasgoedketen zorg (augustus 2006)
  • Projectrapportage inspectieproject Facilitaire diensten in de zorg (augustus 2010) (PDF)
  • Publicatie Uitwerking inspecties bij de huisartsenposten (september 2010)
  • Brochure Project psychosociale arbeidsbelasting binnen de zorgsector (april 2012) (PDF)
  • Brochure Brandveiligheid in zorginstellingen één van de aandachtspunten van Inspectie SZW (2012) (PDF)
  • Brochure Fysieke belasting in de zorg één van de aandachtspunten van Inspectie SZW (2012) (PDF)
  • Brochure Agressie en geweld in de zorg één van de aandachtspunten van Inspectie SZW (Een goede risicotaxatie is van groot belang) (2012) (PDF)
  • Rapport Samen de focus op werk (Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg) (augustus 2012) (PDF)
   Branches - zorg en welzijn - ambulancezorg
  • Kst. 32854 (2011) Tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg)
  • Verslag Ambulancehulpverlening (augustus 2000) (PDF)
  • Projectplan inspectieproject ambulancezorg (Inspectieperiode 1 september 2008 tot en met 31 december 2008) (juli 2008)
  • Eindevaluatie Pilot cameraregistratie op ambulances (augustus 2010)
  • Brochure Arbeidsrisico's in de ambulancezorg (november 2010) (PDF)
   Branches - zorg en welzijn - geestelijke gezondheidszorg
  • Arbocatalogus
  • Projectrapportage Inspectieproject Geestelijke Gezondheidszorg 2004 (mei 2005)
  • Projectplan Geestelijke Gezondheidszorg (december 2007)
  • Projectrapportage Inspectieproject Geestelijke Gezondheidszorg (november 2008) (PDF)
  • Brochure Arbeidsrisico’s in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingzorg (mei 2011) (PDF)
   Branches - zorg en welzijn - verpleeg- en verzorgingshuizen
  • Projectverslag Inspectieproject Intramurale Zorg 2003 (januari 2004)
  • Rapport Brandveiligheid bij zorginstellingen (oktober 2004)
  • Circulaire Brandveiligheid bij zorginstellingen (december 2006) (PDF)
  • Rapportage Inventarisatie brandveiligheid in de zorgsectoren (maart 2007) (PDF)
  • Projectverslag Inspectieproject verpleging en verzorging (mei 2007)
  • Checklist brand- en vluchtveiligheid zorginstellingen (april 2009)
  • Quick Wins brand- en vluchtveiligheid zorginstellingen (april 2009)
  • Brochure Arbeidsrisico’s in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) (januari 2011) (PDF)
  • Rapport Brandveiligheid van zorginstellingen (Een onderzoek van de VROM-Inspectie, de Arbeidsinspectie, de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg) (december 2011) (PDF)
  • Arbocatalogus
   Branches - zorg en welzijn - welzijn en jeugdhulpverlening
  • Arbocatalogus
  • Rapportage over de brandveiligheid in de jeugdzorg en de internaten voor schippers- en kermisjeugd (juli 2007) (PDF)  Dieren
  Energie

   Energie - elektromagnetische velden
  • Richtlijn 2013/35/EU betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia (elektromagnetische velden) (twintigste bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)
  • Brochure Elektromagnetische velden in arbeidssituaties (juni 2006) (PDF)
   Energie - kernenergie - beleid
  • Kst. 21109 (vanaf 2006) Uitvoering EG-Richtlijnen
  • Kst. 33427 (2012) Wijziging van enige wetten in verband met de handhaving van voorschriften in de Engelse taal
   Energie - kernenergie - praktijk
  • Brochure Nucleaire veiligheid (maart 2004)
  • Projectverslag Generatoren (Inspectie Kernenergiewet 2002) (maart 2004)
  • Aanbevelingen Het werken met therapeutische doses radionucliden (maart 2005)
  • Rapportage inspectieproject Inspecties bij KEW Complexvergunninghouders door Arbeidsinspectie en VROM-Inspectie regio Zuid-West (juli 2006)
  • Rapportage inspectieproject Kernenergiewet: Meet- en regeltechniek (Controle van nieuwe / recent gewijzigde vergunningen) (januari 2007)
  • Projectverslag Samenwerkingsproject van AI en VI-KFD in 2006 (maart 2007)
  • Projectverslag Niet Destructief Onderzoek, mobiele toepassingen (maart 2007)
  • Projectverslag Oude vergunningen in de actualiteit (Een opschoonactie van het Kernenergiewet-vergunningenbestand) (juni 2007)
  • Projectplan KEW 2007 (Inspectie naar de actualiteit van de KEW vergunningen) (juli 2007)
  • Rapportage inspectieproject Kernenergiewet Bagagecontrole-apparatuur (juli 2007)
  • Rapport Natuurlijk stralend (november 2007)
  • Factsheet KEW-veegproject 2010 (Inspectie naar de naleving van de Kernenergiewet (KEW) en KEW-vergunning bedrijven met één of enkele eenvoudige radioactieve bron(nen)) (mei 2011) (PDF)
  • Factsheet Toezicht op nucleaire installaties (Samenwerking Arbeidsinspectie en Kernfysische Dienst in 2010) (mei 2011) (PDF)
  • Jaarverslag 2010 KEW (mei 2011) (PDF)
   Energie - kernenergie - radioactieve bronnen
  • Projectverslag Inspectie Kernenergiewet 2003 - Radioactieve bronnen in metaalanalyse-apparatuur (oktober 2004)
  • Rapportage inspectieproject Leveranciers van radioactieve bronnen (december 2008)
  • Brochure Arbeidsrisico’s bij radioactieve bronnen en röntgentoestellen (mei 2010) (PDF)
  • Brochure Arbeidsrisico's bij het werken met radioactieve bronnen en röntgentoestellen, nader belicht (juli 2010) (PDF)
   Energie - kernongevallen
  • Leidraad Kernongevallenbestrijding (augustus 2004)
  • Rapport Quick scan regionale voorbereiding op een nucleair ongeval (Onderzoek naar de mate van regionale voorbereiding op de hulpverlening na een off-site emergency in een categorie A-object.) (september 2011) (PDF)
  • Evaluatie Indian Summer (februari 2012)
   Energie - optische straling
  • Richtlijn 2006/25/EG betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan risico's van fysische agentia (kunstmatige optische straling) (19e bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)
  • Brochure Optische straling in arbeidssituaties (juni 2006) (PDF)  Geluid

   Geluid - lawaai op het werk
  • Richtlijn 86/188/EEG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan lawaai op het werk
  • Richtlijn 2003/10/EG betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia (lawaai) (zeventiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)
  • Interne instructie Arbeidsinspectie Geluid (november 2004)
  • Factsheet nr. 56 Inleiding lawaai op het werk (2005)
  • Factsheet nr. 57 Gevolgen van lawaai op het werk (2005)
  • Factsheet nr. 58 Vermindering en beheersing van lawaai (2005)
  • Factsheet nr. 59 Terugdringen van de risico's van lawaai op het werk (2005)
  • Factsheet nr. 67 Lawaai in cijfers (2006)
  • Brochure Schadelijk geluid (informatie voor werknemers) (maart 2006)
  • Interne instructie Arbeidsinspectie Lawaai (februari 2007)
  • Brochure Schadelijk geluid (Informatie voor werknemers en werkgevers) (maart 2008)  Gewasbescherming

   Gewasbescherming - algemeen - praktijk
  • Brochure Gezond en veilig werken met bestrijdingsmiddelen in de bollenteelt (maart 1998)
  • Brochure Gezond en veilig werken met ontsmettingsmiddelen en andere bestrijdingsmiddelen in de veehouderij (oktober 1998)
  • Brochure Mollen- en woelrattenbestrijding (maart 1999)
  • Brochure Veilig werken met bestrijdingsmiddelen (mei 2000)
  • Handhavingsstrategie Arbeidsinspectie Bestrijdingsmiddelenwet (februari 2003)
   Gewasbescherming - biocidenverordening (528/2012) (nieuw)
  • Verordening (EU) nr. 528/2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden
   Gewasbescherming - biologische agentia
  • Richtlijn 2000/54/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk (zevende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 83/391/EEG)
  • Factsheet nr. 41 Biologische agentia (2003)
  • Factsheet nr. 68 Prognose van deskundigen over in opkomst zijnde biologische risico's in het kader van veiligheid en gezondheid op het werk (2007)
  • Brochure Biologische agentia één van de aandachtspunten van Inspectie SZW (2012) (PDF)  Gezondheid

   Gezondheid - alcohol
  • Brochure Alcohol en werk: wel of niet testen (maart 2004)
  • Factsheet Alcohol en werk (januari 2006)
  • Stappenplan Sterke drank, Zwak werk (--)
   Gezondheid - arbeidsomstandigheden
  • Handreiking Het Nieuwe Werken: hoe blijf je er gezond bij? (2011) (PDF)
  • Brochure Zonbewust op het werk (juli 2002)
  • Stappenplan Zonbewust op het werk (juli 2002)
  • Interne instructie Arbeidsinspectie Klimaat op de arbeidsplaats (maart 2005)
  • Rapport Gezondheidseffecten en ziektelast door blootstelling aan stoffen op de werkplek - een verkennend onderzoek (2005)
  • Rapportage Nieuwe Werken (Hoe blijf je er gezond bij?) (september 2010) (PDF)
  • Factsheet nr. 101 Gezondheidsbevordering bij jonge werknemers (Een samenvatting van goede praktijken) (2012) (PDF)
  • Factsheet nr. 102 Bevordering van de geestelijke gezondheid op het werk (Een samenvattend rapport van goede praktijken) (2012) (PDF)
   Gezondheid - bedrijfsarts
  • Eindrapport Onderzoek naar de positie van de bedrijfsarts (juni 2011) (PDF)
   Gezondheid - beroepsziekten - algemeen
  • Aanbeveling 2003/670/EG betreffende de Europese lijst van beroepsziekten
  • Kst. 28000 (vanaf 2002) Vaststelling begroting Ministerie SZW 2002 (Beeldscherm/RSI)
  • Factsheet nr. 03 Beroepsgebonden aandoeningen van het bewegingsapparaat in Europa (2000)
  • Factsheet nr. 04 Preventie van Beroepsgebonden Aandoeningen aan het Bewegingsapparaat (2000)
  • Factsheet nr. 05 Beroepsgerelateerde aandoeningen aan nek, schouders en armen (2000)
  • Factsheet nr. 09 Inventory of socio-economic information about work-related musculoskeletal disorders in the Member States of the European Union (2000)
  • Factsheet nr. 10 Beroepsgebonden aandoeningen aan de onderrug (2000)
  • Signaleringsrapport Beroepsziekten '05 (2005) (PDF)
  • Signaleringsrapport Beroepsziekten '06 (2006) (PDF)
  • Factsheet nr. 71 Inleiding tot beroepsgerelateerde aandoeningen aan het bewegingsapparaat (2007)
  • Factsheet nr. 72 Beroepsgerelateerde aandoeningen aan nek, schouders en armen (2007)
  • Factsheet nr. 73 Gevaren en risico's bij het manueel hanteren van lasten op het werk (2007)
  • Factsheet nr. 75 Beroepsgebonden spier- en skeletaandoeningen: Terug naar de werkplek (Samenvatting) (2007)
  • Factsheet nr. 78 Beroepsgebonden spier- en skeletaandoeningen: preventierapport (2008)
   Gezondheid - beroepsziekten - OPS / oplosmiddelen
  • Kst. 25720 (1997) Organisch Psychosyndroom
  • Brochure Werk oplosmiddelvrij (december 1999)
  • Brochure Vervangingsplicht vluchtige organische stoffen (april 2000)
  • Brochure Veilig werken: Ziek van oplosmiddelen (november 2001)
  • Eindverslag inspectieproject OPS 2001 (december 2002)
  • Rapport Organisch psychosyndroom (OPS) 2001 (augustus 2003)
  • Brochure Veilig werken Organisch Psychosyndroom (OPS); informatie voor werknemers en werkgevers (maart 2004)
  • Interne instructie Arbeidsinspectie Ontheffingsaanvragen vervangingsplicht VOS in lijmen en verven in binnensituaties (oktober 2006)
  • Brochure Organisch Psychosyndroom (OPS) (--)
   Gezondheid - beroepsziekten - RSI
  • Factsheet nr. 06 Repetitive Strain Injuries (RSI) in de EU-lidstaten (2000)
  • Interne instructie Arbeidsinspectie Repeterende handelingen en werkhouding (mei 2001)
  • Stappenplan Goed ingericht aan het werk (juli 2002)
  • Brochure Aan het werk met RSI (juni 2003)
  • Rede Maak werk van RSI (september 2003)
  • Rapport RSI-maatregelen: preventie, behandeling en reïntegratie (september 2004)
  • Rapport Gezondheidsschade en kosten als gevolg van RSI en psychosociale arbeidsbelasting in Nederland (augustus 2005)
  • Rapport Leren zonder last: Preventie van rsi-achtige klachten en Psychosociale overbelasting in het onderwijs (september 2006) (PDF)
  • Brochure: STOP RSI: Wat is het! En wat kunt u er aan doen (2006)
  • Brochure RSI (Informatie voor werknemers en werkgevers) (juni 2008)
  • Checklist RSI (--)
   Gezondheid - blootstelling
  • Rapport Historische versus recente blootstelling aan stoffen onder arbeidsomstandigheden als oorzaak van gezondheidseffecten en ziektelast (december 2006) (PDF)
  • Rapport Identificatie van belangrijke beroepsgroepen en stoffen bij het ontstaan van gezondheidseffecten en ziektelast door blootstelling aan stoffen onder arbeidsomstandigheden (december 2006) (PDF)
   Gezondheid - genderdimensie
  • Factsheet nr. 12 Arbeidsomstandigheden en arbeidsgeschiktheid: programma's, praktijken en ervaringen (2001)
  • Factsheet nr. 43 Genderdimensie in de risicoanalyse (2003)
   Gezondheid - groen
  • Brochure Gezond groen op de werkplek (april 2004)
  • Stappenplan Gezond groen op de werkplek (april 2004)
   Gezondheid - legionella
  • Kst. 26442 (vanaf 2006) Veteranenziekte
  • Modelbeheersplan legionellapreventie in leidingwater (augustus 2001)
  • Eindverslag Inspectieproject Legionella 2002 (maart 2003) (PDF)
  • Informatieblad Model-meetprogramma’s voor eigenaren van collectieve watervoorzieningen en grote collectieve leidingnetten (maart 2004) (PDF)
  • Brochure Legionella, antwoorden op de meest gestelde vragen (juni 2004)
  • Informatieblad Modelplan legionellapreventie in zwembadwater (augustus 2004)
  • Informatieblad Legionellapreventie in leidingwater (december 2004)
  • Notitie Toezichtstructuur legionellapreventie (maart 2005)
  • Rapport Inspectierichtlijn 2005 (controle leidingwaterinstallaties door waterleidingbedrijven) (september 2005)
  • Informatieblad Legionellapreventie in watersystemen: regels en toezicht (november 2005)
  • Projectrapportage inspectieproject Legionella 2004 - 2005 (september 2006)
  • Rapport Onderzoek naar de uitvoering van legionellapreventie bij collectieve leidingwaterinstallaties (december 2006)
  • Kortschrift De legionella-uitbraak door een besmette koeltoren in Amsterdam (januari 2007)
  • Rapport Evaluatie legionellapreventie Waterleidingwet (juli 2007) (PDF)
  • Brochure Koeltorens en de beheersing van legionellarisico's (mei 2008)
  • Rapport De registratie van natte koeltorens (Quick-scan van de registratie van en het toezicht op natte koeltorens) (juni 2008)
  • Rapportage Controleresultaten Legionellapreventie 2009 (Cluster 1: zwembaden en sauna's) (september 2009) (PDF)
  • Rapportage Controleresultaten Legionellapreventie 2009 (Cluster 2: Ziekenhuizen en buitenpoliklinieken) (september 2009) (PDF)
  • Rapport Effectiviteit beheersplannen legionellapreventie (2009) (PDF)
  • Brochure Legionella: Antwoord op de meest gestelde vragen (februari 2010) (PDF)
  • Informatieblad Legionella, uw zorg?! (november 2010) (PDF)
  • Rapportage Controleresultaten Legionellapreventie 2010 (Cluster 1: Ziekenhuizen en buitenpoliklinieken) (november 2010) (PDF)
  • Factsheet 100 – Europees beleid en voorbeelden van goede praktijken ten aanzien van legionella en de veteranenziekte (2011) (PDF)
   Gezondheid - lucht
  • Brochure Gezonde lucht werkt beter! (oktober 2003)
  • Stappenplan Gezonde lucht werkt beter! (oktober 2003)
   Gezondheid - stress
  • Factsheet nr. 08 Arbeidsgebonden stress (2000)
  • Stappenplan voor bedrijven om werkstress te bestrijden en te voorkomen (november 2001)
  • Factsheet nr. 22 Arbeidsgebonden stress 2 (2002)
  • Factsheet nr. 30 Informatie over stress op het werk op http://osha.eu. int/ew2002/ (2002)
  • Factsheet nr. 31 Praktische oplossingen voor werknemers ter bestrijding van stress op het werk en de onderliggende oorzaken (2002)
  • Factsheet nr. 32 Aanpak van psychosociale problemen en vermindering van stress op het werk (2002)
  • Rapport Preventie van psychosociale risico's en stress op het werk in de praktijk (2003)
  • Interne instructie Arbeidsinspectie Werkstress door psychosociale arbeidsbelasting (maart 2006)
  • Projectrapportage Werkstress door psychosociale arbeidsbelasting bij administratief personeel in de commerciële dienstverlening (januari 2007)
  • Factsheet nr. 74 Prognoses van deskundigen over in opkomst zijnde psychosociale risico's in het kader van veiligheid en gezondheid op het werk (2007)
   Gezondheid - veiligheid
  • Beschikking 88/383/EEG ten behoeve van de verbetering van de informatie op het gebied van de gezondheid, hygiëne en veiligheid op het werk
  • Richtlijn 89/391/EEG betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk
  • Richtlijn 89/654/EEG betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor arbeidsplaatsen (eerste bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)
  • Richtlijn 90/269/EEG betreffende de minimum veiligheids- en gezondheidsvoorschriften voor het manueel hanteren van lasten met gevaar voor met name rugletsel voor de werknemers (vierde bijzondere Richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)
  • Richtlijn 92/57/EEG betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen (achtste bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)
  • Aanbeveling 2003/134/EG betreffende de verbetering van de bescherming van de gezondheid en de veiligheid op het werk van zelfstandigen
  • Richtlijn 2009/104/EG betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (tweede bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)
  • Handleiding Campagnes ter bevordering van veiligheid en gezondheid (2005)
  • Kst. 30978 (2007) Subsidiariteitstoets van de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's «Verbetering van de arbeidskwaliteit en -productiviteit: communautaire strategie 2007-2012 voor de gezondheid en veiligheid op het werk» (COM(2007) 62 definitief), nr. A/1 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees economisch en sociaal comité en het comité van de regio's «verbetering van de arbeidskwaliteit en -productiviteit: communautaire strategie 2007-2012 voor de gezondheid en veiligheid op het werk» (com(2007) 62 definitief)
  • Factsheet nr. 07 Toekomstige behoeften en prioriteiten in de toekomst inzake onderzoek naar veiligheid en gezondheid op het werk in de lidstaten van de Europese Unie (2000)
  • Factsheet nr. 17 Hoe informatie over te brengen: campagnes ter bevordering van veiligheid en gezondheid (2001)
  • Factsheet nr. 25 Nieuwe vormen van arbeidscontracten en consequenties voor veiligheid en gezondheid op het werk (2002)
  • Factsheet nr. 02 Uw link naar veiligheid en gezondheid op het werk (2003)
  • Factsheet nr. 21 Veiligheid en gezondheid op het werk (2003)
  • Factsheet nr. 01 Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (2004)
  • Factsheet nr. 54 Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en veiligheid & gezondheid op het werk (2004)
  • Factsheet nr. 60 Prognose van deskundigen over in opkomst zijnde lichamelijke risico's op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (2005)
  • Factsheet nr. 76 Nationale economie en veiligheid en gezondheid op het werk (2008)
  • Factsheet nr. 77 De voordelen van goede veiligheid en gezondheid op het werk voor bedrijven (2008)
  • Factsheet nr. 80 Risicobeoordeling - Rollen en verantwoordelijkheden (2008)
  • Factsheet nr. 81 Risicobeoordeling - onmisbaar voor een gezonde werkplek (2008)
  • Factsheet nr. 84 Prognose van deskundigen over in opkomst zijnde chemische risico's op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (2009)
  • Factsheet nr. 87 Diversiteit onder het personeel en risicobeoordeling: zorgen dat iedereen meetelt: Samenvatting van een rapport van het Agentschap (2010)
  • Factsheet nr. 92 Integratie van veiligheid en gezondheid op het werk in de bedrijfsvoering (Samenvatting van een rapport van het agentschap) (2010)
  • Factsheet nr. 93 Gezondheidsbevordering op het werk voor werkgevers (2010)
  • Factsheet nr. 94 Gezondheidsbevordering op het werk voor werknemers (2010)
  • Factsheet nr. 96 Veilig onderhoud in de praktijk - Succesfactoren (Samenvatting van een rapport van het Agentschap) (2010)  Handhaving
  Luchtvaart
  Milieu
  Natuur

   Natuur - bos
  • Eindverslag Landelijk Project Bosbouw (februari 2002) (PDF)  Producten

   Producten - aanstekers
  • Warenwetregeling kinderveilige aanstekers (Stcrt. 117, 2008)
  • Beschikking 2006/502/EG waarbij de lidstaten worden verplicht maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat uitsluitend kinderveilige aanstekers op de markt worden gebracht en dat het op de markt brengen van "novelty lighters" wordt verboden
  • Besluit 2008/357/EG inzake specifieke kinderveiligheidseisen waaraan de in Richtlijn 2001/95/EG bedoelde Europese normen voor aanstekers moeten voldoen
  • Uitvoeringsbesluit 2011/496/EU betreffende de overeenstemming van de norm EN 16156:2010 "Sigaretten - Vaststellen van het ontstekend vermogen - Veiligheidseis" en van de norm EN ISO 12863:2010 "Standaardbeproevingsmethode voor bepaling van het ontstekend vermogen van sigaretten" met het algemene veiligheidsvereiste van Richtlijn 2001/95/EG en de bekendmaking van de referenties van de norm EN 16156:2010 "Sigaretten - Vaststellen van het ontstekend vermogen - Veiligheidseis" en van de norm EN ISO 12863:2010 "Standaardbeproevingsmethode voor bepaling van het ontstekend vermogen van sigaretten" in het Publicatieblad van de Europese Unie
   Producten - audio-apparatuur
  • Besluit 2009/490/EG inzake de veiligheidseisen waaraan Europese normen voor persoonlijke muziekspelers krachtens Richtlijn 2001/95/EG moeten voldoen
  • Uitvoeringsbesluit 2012/29/EU betreffende de overeenstemming van norm EN 60065:2002/A12:2011 "Audio-, video- en soortgelijke elektronische toestellen - Veiligheidseisen" en norm EN 60950-1:2006/A12:2011 "Apparatuur voor informatietechniek - Veiligheid - Deel 1: Algemene eisen" met het algemene veiligheidsvereiste van Richtlijn 2001/95/EG
   Producten - drijvende vrijetijdsartikelen
  • Uitvoeringsbesluit 2013/390/EU betreffende de overeenstemming van de Europese normenreeks EN 15649 (delen 1 t/m 7) voor drijvende vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water met het algemene veiligheidsvereiste van Richtlijn 2001/95/EG en betreffende de bekendmaking van de referenties van die normen in het Publicatieblad van de Europese Unie
   Producten - fietsen
  • Besluit 2011/786/EU inzake de veiligheidseisen waaraan Europese normen voor fietsen, kinderfietsen en bagagedragers voor fietsen krachtens Richtlijn 2001/95/EG moeten voldoen
   Producten - fitness
  • Besluit 2011/476/EU inzake de veiligheidseisen waaraan Europese normen voor vast opgestelde trainingsapparatuur krachtens Richtlijn 2001/95/EG moeten voldoen
  • Besluit 2011/479/EU inzake de veiligheidseisen waaraan Europese normen voor turntoestellen krachtens Richtlijn 2001/95/EG moeten voldoen
   Producten - geld
  • Besluit 2011/397/EU inzake de procedures t.a.v. milieuaccreditatie en gezondheids- en veiligheidsaccreditatie voor de productie van eurobankbiljetten (ECB/2011/8)
  • Besluit 2012/458/EU betreffende de subdelegatie van bevoegdheden tot accreditatieverlening, -vernieuwing of -verlenging (ECB/2012/15)
   Producten - heftrucks
  • Rapportage Inspectieproject Heftrucks: resultaten van een inspectieproject 2004 - 2005 (2005)
  • Brochure Magazijnstellingen en heftrucks (Resultaten van inspecties in de groothandel in bouwmaterialen) (april 2008)
  • Brochure Blootstelling aan trillingen heftrucks (april 2008)
   Producten - kinderzitjes
  • Besluit 2013/121/EU inzake de veiligheidseisen waaraan Europese normen voor bepaalde kinderzitjes krachtens Richtlijn 2001/95/EG inzake algemene productveiligheid moeten voldoen
   Producten - koelinstallaties
  • Verslag over de veiligheid van ammoniakkoelinstallaties gebouwd voor november 1988 (augustus 2001) (PDF)
  • Inspectieproject Arbeidsveiligheid in de kou? Verslag van een inspectieproject naar het veilig werken met ammoniakkoelinstallaties (mei 2005)
   Producten - laserproducten
  • Besluit 2014/59/EU inzake de veiligheidseisen waaraan Europese normen voor laserproducten voor consumenten krachtens Richtlijn 2001/95/EG inzake algemene productveiligheid moeten voldoen
   Producten - metselplatform
  • Brochure Aluminium metselplatform met hefmechanisme (oktober 1998)
   Producten - sigaretten
  • Besluit 2008/264/EG inzake de brandveiligheidseisen waaraan Europese normen voor sigaretten overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG moeten voldoen
   Producten - steigers
  • Inspectieactie Bouwactie april 2006 (Rolsteigers in binnensteden) (april 2006)
  • Factsheet Steigerproject en bouwliftcontroles (Veiligheid van bouwliften en steigers nog onvoldoende) (januari 2011) (PDF)
  • Basis inspectiemodule Tijdelijke werkzaamheden op hoogte (Rolsteigers en Draagbaar Klimmaterieel) (juni 2012) (PDF)
   Producten - woninginrichting
  • Besluit 2010/9/EU inzake de veiligheidseisen waaraan Europese normen met betrekking tot badringen, badhulpmiddelen, badjes en badstandaarden overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG moeten voldoen
  • Besluit 2010/11/EU inzake de veiligheidseisen waaraan Europese normen voor door de consument gemonteerde kinderveilige vergrendelingen voor ramen en balkondeuren krachtens Richtlijn 2001/95/EG moeten voldoen
  • Besluit 2010/376/EU inzake de veiligheidseisen waaraan de in Richtlijn 2001/95/EG bedoelde Europese normen voor bepaalde producten voor de slaapomgeving van kinderen moeten voldoen
  • Besluit 2011/477/EU inzake de veiligheidseisen waaraan Europese normen moeten voldoen om bepaalde gevaren voor kinderen als gevolg van aan de binnenzijde geplaatste zonwering, raambekleding met koorden en beveiligingssystemen te voorkomen overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG  Ruimtelijke ordening

   Ruimtelijke ordening - bedrijventerreinen
  • Brochure Bedrijventerreinen en veilig werken met gevaarlijke stoffen (oktober 2005)
  • Project bedrijventerreinen 2007 (april 2007)  Stoffen

   Stoffen - algemeen - praktijk
  • Brochure Een stappenplan voor bedrijven om gezond om te gaan met gevaarlijke stoffen (oktober 2000)
  • Factsheet nr. 33 Inleiding over gevaarlijke stoffen op het werk (2003)
  • Factsheet nr. 34 Verwijderen en vervangen van gevaarlijke stoffen (2003)
  • Factsheet nr. 35 Informatieverspreiding over gevaarlijke stoffen (2003)
  • Factsheet nr. 40 Huidsensibilisatoren (2003)
  • Factsheet nr. 44 Effectieve informatie over veiligheid en gezondheid op het werk: gevaarlijke stoffen (2003)
  • Rapportage Regelgeving gevaarlijke stoffen (september 2005)
  • Interne instructie Arbeidsinspectie Beoordeling van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en het toetsen van de meetresultaten aan luchtgrenswaarden (april 2007)
  • Interne instructie Arbeidsinspectie Blootstelling aan sensibiliserende stoffen (--)
  • Brochure Gevaarlijke stoffen: Ken de risico’s, bescherm de werknemers (2010) (PDF)
   Stoffen - allergene stoffen
  • Factsheet nr. 39 Inhallatie-allergenen (2003)
  • Advies Aanpak inhaleerbare allergene stoffen op de werkplek (juli 2009) (PDF)
   Stoffen - asbest - naleving
  • Informatieblad VROM-Inspectie ziet toe op naleving asbestregels (maart 2004)
  • Informatieblad VROM-Inspectie handhaaft de asbestregels (maart 2005)
  • Rapportage Ketenhandhaving asbest 2009 (februari 2010) (PDF)
  • Rapport Spuitasbest 2013 (Rapportage over uitvoering motie Paulus Jansen) (september 2013) (PDF)
   Stoffen - blootstelling aan chemische, fysische en biologische agentia
  • Richtlijn 91/322/EEG tot vaststelling van indicatieve grenswaarden ter uitvoering van Richtlijn 80/1107/EEG van de Raad betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan chemische, fysische en biologische agentia op het werk
  • Richtlijn 96/94/EG houdende vaststelling van een tweede lijst van indicatieve grenswaarden ter uitvoering van Richtlijn 80/1107/EEG van de Raad betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan chemische, fysische en biologische agentia op het werk
   Stoffen - brand
  • Rapport Stand van zaken brandveiligheid bij opslagen van gevaarlijke stoffen (Actualisatie 2011) (juni 2011) (PDF)
  • Rapport Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen (Actualisatie 2012) (januari 2013) (PDF)
   Stoffen - categorie-indeling
  • Categorieën van gevaarlijke stoffen (GHS-indeling) (februari 2009)
  • Categorieën van gevaarlijke stoffen (WM-indeling) (april 2009)
  • Categorieën van gevaarlijke stoffen (ADR-indeling) (Zie tabel 0.1) (december 2011)
   Stoffen - chemische agentia
  • Richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk (14e bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)
  • Richtlijn 2000/39/EG tot vaststelling van een eerste lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling ter uitvoering van Richtlijn 98/24/EG (bescherming gezondheid en veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk)
  • Richtlijn 2006/15/EG tot vaststelling van een tweede lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling ter uitvoering van Richtlijn 98/24/EG en tot wijziging van de Richtlijnen 91/322/EEG en 2000/39/EG
  • Richtlijn 2009/161/EU tot vaststelling van een derde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling ter uitvoering van Richtlijn 98/24/EG en tot wijziging van Richtlijn 2000/39/EG
  • Praktische richtsnoeren van niet-bindende aard betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk (2004)
   Stoffen - EU-GHS
  • Verordening (EG) Nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels
  • Verordening (EU) Nr. 440/2010 betreffende de aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen te betalen vergoedingen krachtens Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels
  • Rapportage Consequenties invoering EU-GHS voor vergunningverlening (februari 2009)
   Stoffen - kankerverwekkende en mutagene stoffen
  • Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (zesde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)
  • Kankerverwekkende stoffenlijsten
  • Mutagene stoffenlijst
  • Brochure Werken met kankerverwekkende stoffen; dat moet veilig geregeld zijn (oktober 1998)
  • Interne instructie Arbeidsinspectie Dieselmotoremissies (DME) in omsloten ruimten (maart 2007)
  • Rapport PX-10 (Intern Onderzoek) (mei 2009) (PDF)
  • Rapport Evaluatie van het PX-10 rapport van het ministerie van Defensie (2010) (PDF)
  • Rapport Blootstelling en de mogelijke gevolgen voor de gezondheid door het gebruik van PX-10 in de Nederlandse krijgsmacht (2011) (PDF)
  • Samenvatting Leukemie door het gebruik van PX-10? (novermber 2011) (PDF)
   Stoffen - nanodeeltjes
  • Kst. 29338 (vanaf 2008) Wetenschapsbudget 2004
  • Adviesvraag over omgaan met nanodeeltjes (september 2008)
  • Onderzoeksrapport Omgaan met nanodeeltjes op de werkvloer (2008) (PDF)
  • Voortgangsrapportage 2010 Rijksbrede Actieplan Nanotechnologie (maart 2010) (PDF)
  • Eindrapportage Verantwoord verder met nanotechnologie (januari 2011) (PDF)
  • Factsheet Aandacht voor details: veilig werken met synthetische nanodeeltjes (Verkennende inspecties naar het veilige gebruik van synthetische nanodeeltjes) (juni 2011) (PDF)
  • Rapport Voorlopige nanoreferentiewaarden voor synthetische nanomaterialen (maart 2012) (PDF)
   Stoffen - opslag gevaarlijke stoffen
  • PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (versie december 2012)
  • Basisinspectiemodule Opslag verpakte gevaarlijke stoffen (2012) (PDF)
   Stoffen - REACH
  • Instellingbesluit Bureau REACH (Stcrt. 68, 2007)
  • Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen
  • Verordening (EG) nr. 1238/2007 tot vaststelling van regels voor de kwalificaties van de leden van de kamer van beroep van het Europees Agentschap voor chemische stoffen
  • Verordening (EG) nr. 340/2008 betreffende de aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen te betalen vergoedingen krachtens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
  • Verordening (EG) nr. 440/2008 houdende vaststelling van testmethoden uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
  • Verordening (EG) nr. 771/2008 tot vaststelling van de regels inzake de organisatie en de procesvoering van de kamer van beroep van het Europees Agentschap voor chemische stoffen
  • Besluit 2010/226/EU betreffende de heroverweging van de beperking met betrekking tot de in bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 vermelde gechloreerde paraffines met een korte keten (SCCP's)
  • Handreiking REACH en Arbo (REACH-informatie ten behoeve van het Arbobeleid in bedrijven) (2012) (PDF)
  • Mededeling (C 142, 2012) in het kader van de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)
  • Richtsnoeren (C 28, 2011) voor het opstellen van een autorisatieaanvraag
  • Factsheet REACH 2010 (Hand in hand met Arbeidsomstandigheden) (april 2011) (PDF)
  • Brochure Handhaving REACH en Arbo (december 2011) (PDF)
   Stoffen - reprotoxische stoffen
  • Brochure Registratie van stoffen die de voortplanting kunnen schaden (augustus 2000)
  • Rapport Ziektelast van effecten op de voortplanting ten gevolge van blootstelling aan stoffen op de werkplek (2008) (PDF)
  • Reprotoxische stoffenlijst
   Stoffen - tankopslag
  • Project Tankopslag (april 2001) (PDF)
  • Tussenrapport Tankopslag (Inspecties van PGS 29 opslagtanks bij BRZO-bedrijven) (augustus 2013) (PDF)
  • Rapport Opslag brandbare vloeistoffen in bovengrondse tanks (Resultaten landelijke afspraken implementatie PGS 29) (juli 2013) (PDF)
   Stoffen - werken met gevaarlijke stoffen
  • Brochure Informatie over werken met gevaarlijke stoffen (november 2002)
  • Basisinspectiemodule Gevaarlijke Stoffen (2012) (PDF)
  • Brochure Zelfinspectie Gevaarlijke stoffen (Weet u of uw werknemers gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen?) (september 2012) (PDF)  Subsidies
  Transport
  Veiligheid

   Veiligheid - Chemie-Pack (Moerdijk)
  • Rapportage meetresultaten van de Milieuongevallendienst naar aanleiding van de brand in Moerdijk op 5 januari 2011 (januari 2011) (PDF)
  • Advies BOT-mi op grond van het onderzoek naar aanleiding van de brand bij Chemie-Pack te Moerdijk (januari 2011) (PDF)
  • Definitief advies Gezondheidsonderzoek n.a.v. brand Moerdijk (januari 2011) (PDF)
  • Rapport Chemie-Pack Moerdijk (Feitenrelaas inzake de vergunningsituatie en het toezicht) (maart 2011) (PDF)
  • Rapportage Actieve registratie meldingen van bezorgdheid en gezondheidsklachten na de brand bij Chemie-Pack te Moerdijk (april 2011) (PDF)
  • Rapportage Veilig werken door hulpverleningsdiensten (Onderzoek naar de werkwijze van brandweer, politie en ambulancediensten tijdens het (na)blussen van de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk) (augustus 2011) (PDF)
   Veiligheid - Hi-Ex inside air brandblussystemen
  • Eindrapport Toepassing van Hi-Ex inside air brandblussystemen (september 2001)
  • Rapport Dieper duiken in het schuim (augustus 2007)
  • Rapportnotitie Dieper duiken in het schuim (Resultaten Vervolgproject 2008) (2008)
   Veiligheid - Odfjell Terminals Rotterdam
  • Inspectierapport Rapportage van de korte BRZO'99-inspectie bij Odfjell Terminals Rotterdam bv (juli 2001) (PDF)
  • Inspectierapport BRZO 1999, Odfjell Terminals Rotterdam bv (december 2005) (PDF)
  • Inspectierapport BRZO 1999: Rapportage inspectie mei 2007 (Odfjell Terminals Rotterdam bv) (juni 2007) (PDF)
  • Inspectierapport BRZO 1999, Odfjell Terminals Rotterdam bv (september 2008) (PDF)
  • Inspectierapport Project Petrochemie 2009, Odfjell Terminals bv (september 2009) (PDF)
  • Inspectierapport BRZO 1999, Odfjell Terminals Rotterdam bv (november 2010) (PDF)
  • Inspectierapport BRZO 1999, Odfjell Terminals Rotterdam bv (mei 2010) (PDF)
  • Inspectierapport BRZO 1999, Odfjell Terminals Rotterdam bv (december 2010) (PDF)
  • Inspectierapport Odfjell Terminals Rotterdam bv (november 2011) (PDF)
  • Rapport Vergunningsituatie en naleving Odfjell Terminals Rotterdam BV (Onderzoek naar aanleiding van twee ongewone voorvallen in 2011) (april 2013) (PDF)
   Veiligheid - praktijk
  • Werkplan Inspectie openbare orde en veiligheid 2011 (2011) (PDF)
   Veiligheid - rampen en ongevallen - praktijk
  • Brochure Taken van de overheid bij de uitvoering van de Seveso II-richtlijn (november 1999)
  • Brochure Veiligheidsbeleid voor bedrijven met veel gevaarlijke stoffen (november 1999)
  • Projectrapport MOOIS (MHC Onderzoek Onderhouds & Inspectie Systemen bij BRZO – bedrijven) (januari 2004) (PDF)
  • Incidentenrapportage Major Hazard Control 2003-2004 (mei 2005) (PDF)
  • Eindverslag inspectieproject Hulpverleners bij ongevallen (juni 2005)
  • Onderzoeksrapport Gemeenten en Brzo-bedrijven (augustus 2005)
  • Incidentrapportage Directie Major Hazard Control (1 oktober 2004 t/m 31 december 2005) (juli 2006)
  • Rapport Informatie over incidenten bij BRZO- en ARIE-plichtige bedrijven over het kalenderjaar 2006 behorende bij de Incidentrapportage 2006 van de Arbeidsinspectie (september 2007)
  • Incidentenrapportage Arbeidsinspectie (1 januari 2007 t/m 31 december 2007) (oktober 2008) (PDF)
  • Rapport Brand Strabrechtse Heide, Deel 1: De hoofdstructuur van de rampenbestrijding (februari 2011) (PDF)
  • Rapport Brand Strabrechtse Heide, Deel 2: De feitelijke bestrijding van de natuurbrand (februari 2011) (PDF)
  • Rapport Thematisch onderzoek natuurbranden (maart 2011) (PDF)
  • Incidentenanalyse Arbeidsinspectie Directie Major Hazard Control (Betreffende de ongevalsonderzoeken over de periode 1 januari 2008 - 31 december 2010) (april 2011) (PDF)
  • Rapport Quickscan Brzo-bedrijven (Steekproef 2011) (juni 2011) (PDF)
  • Incidentrapportage Major Hazard Control 2008-2010 (oktober 2011) (PDF)
  • Rapport Handhavingsbeleid Brzo1999 en Arie (februari 2012) (PDF)
  • Tussenrapportage Staat van de rampenbestrijding (stand van zaken eind 2011) (april 2012) (PDF)
  • Monitoringsrapport Naleving en handhaving BRZO-bedrijven 2011 (juni 2012) (PDF)
  • Rapport Onderzoek naleving Brzo (Uitvoering motie Van Tongeren) Versie 1.7 (juni 2012) (PDF)
  • Monitoringsrapportage Monitor Naleving en handhaving BRZO-bedrijven 2012 (juni 2013) (PDF)
  • Rapport Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 (december 2013) (PDF)
   Veiligheid - signalering
  • Richtlijn 92/58/EEG betreffende de minimumvoorschriften voor de veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het werk (negende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)
  • Borden (Arbeidsomstandighedenregeling)
  • Hand- en armseinen (Arbeidsomstandighedenregeling)  Vergunningverlening

   Vergunningverlening - omgevingsvergunning - praktijk
  • Onderzoeksrapport Regulering van milieugevolgen van bedrijven met een tijdelijke vergunning? (Functies, mogelijkheden en wenselijkheid van de tijdelijke omgevingsvergunning voor inrichtingen) (september 2011) (PDF)  Visserij
  Water

   Water - waterschap
  • Arbocatalogus
  • Eindverslag Waterschappen (1999) (PDF)
  • Factsheet Agressie en geweld tegen Overheidsmedewerkers Waterschappen (Agressie en geweld openbaar bestuur 2012) (2012) (PDF)  Woning

   Woning - bouwregelgeving
  • Rapport Naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de bouw (Onderzoek naar privaatrechtelijke verbeteringsmogelijkheden van de bouwkwaliteit) (februari 2013) (PDF)
   Woning - brandveiligheid
  • Voortgangsrapportage Actieprogramma Brandveiligheid (december 2007)
  • Eindrapportage Actieprogramma Brandveiligheid (2007-2008) (april 2009) (PDF)
   Woning - fatale woningbranden
  • Rapport Fatale woningbranden 2010 (juni 2011) (PDF)
  • Rapport Fatale woningbranden 2003, 2008, 2009 en 2010: een vergelijking (juni 2011) (PDF)
   Woning - ongevallenpreventie
  • Factsheet nr. 15 Ongevallenpreventie in de bouwnijverheid (1) (2001)
  • Factsheet nr. 16 Preventie van transportongevallen op het werk (2001)
  • Factsheet nr. 36 Ongevallenpreventie in de bouwnijverheid (2) (2003)
   Woning - praktijk - overig
  • Projectverslag Stuwadoors (juni 2000) (PDF)
  • Eindverslag Inspectieproject vinger aan de pols 2000 (december 2001) (PDF)
  • Verslag Project De opdrachtgever in het bouwproces (maart 2002) (PDF)
  • Verslag Bouw Europese Campagne 2003 (“Voorkom valgevaar”) (2003) (PDF)
  • Verslag European Construction Campaign 2004 (juni 2004)
  • Factsheet nr. 50 Lawaai in de bouwsector (2004)
  • Factsheet nr. 51 Asbest in de bouw (2004)
  • Verslag Inspectieproject 'de fysieke belasting bij metselaars' (augustus 2005)
  • Jaarverslag 2005 - 2006 (Arbeidsinspectie directie bouw) (oktober 2007) (PDF)
  • Samenvatting projectplan Bouwlocaties 2007 (november 2007)
  • Samenvatting projectplan 'Systeeminspecties' 2007 (november 2007)
  • Brochure Arbeidsrisico's op bouwplaatsen (juni 2008)
  • Factsheet Goed en veilig begaanbare bouwlocaties, Bouwactie Najaar 2010 (februari 2011) (PDF)
   Woning - veiligheid en gezondheid
  • Factsheet nr. 48 Veiligheid en gezondheid op kleine bouwplaatsen (2004)
  • Factsheet nr. 55 Grotere veiligheid en gezondheid in de bouw (2004)
  • Brochure Veilig en gezond werken op de bouwplaats (november 2008)
  Uitleg over deze pagina  Elk document (wet, besluit, kamerstuk, rapport etc.) dat opgenomen is in dit product is gerangschikt op onderwerp. Hierbij is geprobeerd een document slechts eenmaal op te nemen omdat anders de lijst te groot zou worden.
  Indien mogelijk wordt een documenten bij de branches opgenomen.
  Bijvoorbeeld: een titel zoals "Stof in de bouw" vindt u onder bouw en niet onder stof. Vooral bij het samenstellen van een register van relevante wet- en regelgeving kan men hierdoor sneller deze lijst doornemen. Alleen de branche waarin u werkzaam bent, is van toepassing waardoor de overige branches verwijderd kunnen worden.

  Vindt u een document niet waar u deze verwacht had, probeer dan te zoeken met behulp van 'Ctrl' + 'F'.